Skip to main content
Sociaal-Juridisch

PC 149.01 – nieuwe bedragen mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsdag

By 25 februari 2021No Comments

Mobiliteitsvergoeding – nieuwe bedragen

De mobiliteitsvergoeding is een forfaitair stelsel van terugbetaling van verplaatsingskosten dat toegekend wordt aan werknemers in paritaire comités waar de plaats van tewerkstelling niet vast is.  De betrokken werknemers worden tewerkgesteld op werven die verschillen van opdracht tot opdracht. Om de tijd van de verplaatsing naar de werf  die geen arbeidstijd is, te vergoeden werd de “mobiliteitsvergoeding” gecreëerd. Ook uitzendkrachten die tewerkgesteld worden in de betrokken sectoren en op mobiele werkplaatsen hebben recht op een mobiliteitsvergoeding.

Met ingang van 01.02.2021 werden de bedragen van de mobiliteitsvergoeding in PC 149.01 aangepast:

VergoedingBedrag vanaf 01.05.2020Bedrag vanaf 01.05.2020
Openbaar vervoervolledige terugbetalingvolledige terugbetaling
Eigen vervoermiddel0,2759 EUR per kilometer0,2780 EUR per kilometer
Voertuig werkgever (passagier)0,1384 EUR per kilometer0,1395 EUR per kilometer
Chauffeur met passagiers0,1569 EUR per kilometer0,1579 EUR per kilometer
Chauffeur zonder passagiers0,1453 EUR per kilometer0,1464 EUR per kilometer

 

De mobiliteitsvergoeding wordt toegekend aan arbeiders in die zich van hun woonplaats naar een werf begeven of van de zetel van de onderneming of de ophaalplaats naar een werf gevoerd worden voor zover deze werf niet de aanwervingplaats van de arbeiders is.

Indien de zetel van de onderneming niet enkel fungeert als ophaalplaats, maar dat er tevens arbeid wordt geleverd dan dient de arbeidstijd verloond te worden. Voor het vervoer naar de werf geldt enkel de mobiliteitsvergoeding.

De vergoeding is pas verschuldigd vanaf een minimumafstand van 5 kilometer. Bij combinatie van meerdere voertuigen wordt de vergoeding per voertuig vastgesteld en toegekend.

Mobiliteitsdag

Sinds 01/01/2019 wordt aan de arbeiders die jaarlijks tenminste 43.000 km afleggen een dag mobiliteitsverlof toegekend. Deze extra dag betaalde vakantie wordt toegekend in het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin het aantal km werd bereikt.

De arbeiders die in 2020 minstens 43.000 km hebben afgelegd, hebben in 2021 bijgevolg recht op een dag mobiliteitsverlof.

 

Bron: CAO van 27.09.2017 betreffende de vervoerskosten, 142852/CO/149.01; KB van 26 maart 2020 tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, tweede lid, c), van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 06/04/2020; CAO betreffende het nationaal akkoord 2019 – 2020, 152842/co/149.01. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.