Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Progressieve werkhervatting : toeslag ziekteuitkering ten laste van de mutualiteit

By 30 april 2024No Comments

Wanneer een werknemer gedeeltelijk het werk hervat in het kader van een progressieve werkhervatting, zal de werknemer naast het loon voor de gewerkte uren, ook nog een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen van de mutualiteit voor het percentage dat overeenstemt met de arbeidsongeschiktheid.

Eind 2022 werd de neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van de progressieve tewerkstelling gewijzigd. Op heden is de werkgever vrijgesteld van de verplichting om het gewaarborgd loon te betalen tijdens een periode van 20 weken vanaf de aanvang van de uitvoering van het aangepast of ander werk, toegestaan door de adviserend arts van het ziekenfonds (cf.  artikel 100, §2) in geval van ziekte of ongeval. Na deze periode van 20 weken zijn de normale regels inzake gewaarborgd loon opnieuw van toepassing. De werknemer zal dan tijdens de uitvoering van het aangepast of ander werk recht hebben op gewaarborgd loon voor de prestaties in het kader van de progressieve werkhervatting (aangevuld met een uitkering van de mutualiteit).

Voor de arbeiders als ook voor de bedienden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of bepaald werk van minder dan 3 maanden, betekent dit echter dat zij een deel van hun inkomen verliezen voor de 15de tot 30ste dag arbeidsongeschiktheid aangezien de ziekteuitkering met hetzelfde bedrag verminderd zal worden als tijdens de periode waarin de werknemer gewaarborgd loon heeft genoten, terwijl het bedrag van de aanvulling van de werkgever lager is.

Om dit inkomensverlies tegen te gaan, voorziet de wet een toeslag ten laste van de mutualiteit.

Een koninklijk besluit moet de berekeningswijze van deze toeslag verder bepalen.

Als de ziekteuitkering wordt stopgezet door de mutualiteit zal ook de toeslag stopgezet worden.

Voorgaande is van toepassing met ingang van 1 januari 2024 en is van toepassing op de periodes van arbeidsongeschiktheid waarvoor de werknemer een aanvulling ontvangt vanaf 1 januari 2024.

 

Bron: Wet van 14 april 2024 houdende diverse dringende bepalingen inzake de uitkerings- en moederschapsverzekering, BS 19 april 2024.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.