Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Responsabiliseringsbijdrage inzake invaliditeit: wijziging berekeningswijze voor de uitzendsector – update

By 29 september 2023No Comments

De ministerraad heeft op 20/07/2023 een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage inzake invaliditeit bijstuurt voor werkgevers in de interimsector.

De responsabiliseringsbijdrage inzake invaliditeit werd in 2021 ingevoerd en richt zich op werkgevers met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit. De bijdrage heeft als doel het aantal langdurig zieken in de onderneming te doen dalen.

Voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage wordt rekening gehouden met werknemers die ten minste drie achtereenvolgende jaren zonder onderbreking bij de betreffende werkgever tewerkgesteld zijn. Omwille van de eigenheden van de uitzendsector, voldoen weinig werknemers aan deze ‘ancienniteitsvereiste’. Dit leidt tot vertekende resultaten bij uitzendbureaus die ook huishoudhulp leveren in de dienstenchequesector.

De berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage wordt dus aangepast voor werkgevers in de uitzend- en de schoonmaaksector.

Advies NAR 

De NAR heeft op 26/09/2023 een advies uitgebracht op vraag van de minister van Sociale Zaken gelet op het voorontwerp van wet dat tot doel heeft een correctie aan te brengen aan de huidige berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers met hoofdactiviteit in de uitzendsector (ondernemingen met NACE-code 7820) wanneer zij binnen dezelfde entiteit ook dienstencheque-activiteiten verrichten. 

De responsabiliseringsbijdrage zou dan uit twee delen bestaan: een deel op basis van prestaties inzake dienstencheques en een ander deel op basis van alle andere prestaties. Het eerste deel van de responsabiliseringsbijdrage zou worden berekend door te kijken naar de verhouding van gevallen van instroom in invaliditeit in ondernemingen met als hoofdactiviteit “algemene reiniging van gebouwen“. Het tweede deel zou worden berekend volgens de algemene regel.

De NAR herinnert ten eerste aan de voorgaande adviezen waarbij het zich negatief heeft uitgesproken over de kwestie van de responsabilisering van werknemers en werkgevers in het kader van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met gezondheidsproblemen. Daarnaast wordt verwezen naar de noodzaak van een dringende en globale evaluatie van het systeem van de responsabiliseringsbijdrage. Er moet met name gekeken worden naar de impact die het systeem al dan niet heeft op het aantal personen dat instroomt in invaliditeit en op het aantal langdurig zieken dat opnieuw aan het werk gaat. Er moet een sectorgewijze analyse worden ge-maakt van de werkelijke doeltreffendheid.

Er wordt daarnaast ook verwezen naar eventuele gelijkaardige issues voor andere sectoren, wanneer ondernemingen in die sectoren meerdere activiteiten verrichten, waarvan sommige tot een hogere instroom in invaliditeit leiden. 

De werkgeversvertegenwoordigers kunnen in dit stadium dan instemmen met de gevraagde uitzondering, maar wijzen op de absolute noodzakelijkheid dat de evaluatie van het volledige systeem, met spoed wordt uitgevoerd en dat er concreet en effectief gevolg wordt gegeven aan de afdoende resultaten van die evaluatie.

De werknemersvertegenwoordigers daarentegen willen geen ongewenst precedent creëren en verwijzen naar de huidige besprekingen in de schoonmaaksector en de noodzaak van evaluatie van het volledige systeem. 

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Ministerraad 20/07/2023 “Aanpassing van de berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage voor de uitzendsector”; NAR Advies nr. 2.381 van 26 september 2023, Proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers inzake invaliditeit – Berekeningswijze voor de uitzendsector, https://cnt-nar.be.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.