Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Structureel kader crisisoverbruggingsrecht

By 29 september 2023No Comments

De overheid heeft in het begin van het jaar het klassieke overbruggingsrecht reeds uitgebreid. Meer informatie hierover vind je terug in ons artikel “Overbruggingsrecht voor zelfstandigen“. Thans heeft de federale wetgever nu ook een kader geschept voor een structureel crisisoverbruggingsrecht met de bedoeling dat er snel geanticipeerd kan worden wanneer een noodsituatie zich voordoet.

Gedurende de voorbije jaren, tijdens de coronacrisis, de overstromingen en het conflict in Oekraïne wijzigde de overheid situatie per situatie de voorwaarden en toepassing van het overbruggingsrecht. Om in de toekomst sneller te kunnen schakelen wordt er nu een algemeen kader geschept, op basis waarvan snel geanticipeerd kan worden wanneer er zich in de toekomst een crisis zich voordoet.

Algemeen kader-voorwaarden

Er moet sprake zijn van een sociale en/of sociaaleconomische noodsituatie, zijnde :

  • een gebeurtenis met een zware economische weerslag, die niet beperkt blijft tot één sector en die de nationale context overstijgt;
  • gebeurtenissen die een impact hebben op meerdere niveaus van het maatschappelijk leven op nationaal, regionaal of lokaal vlak.

De noodsituatie moet bij KB aangekondigd worden voor een bepaalde duur die strikt noodzakelijk is en in geen geval langer mag zijn dan drie maanden. Een verlenging met drie maanden is mogelijk. Het KB legt vast waarom de noodsituatie voldoet aan voorgaande voorwaarden, wie de specifieke doelgroep is, hoe de aanvrager moet bewijzen dat hij zich in die specifieke situatie bevindt en de geldigheidsduur.

Om in aanmerking te komen zal het KB vastleggen onder welke situaties de zelfstandige het crisisoverbruggingsrecht kan toepassen nl. :

  • wanneer de zelfstandige activiteit gedwongen onderbroken of ingeperkt moet worden ten gevolge van een door een bevoegde overheid opgelegde maatregel;
  • indien de zelfstandige activiteit een omzetverlies kent dat aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:
    • het omzetverlies moet te wijten zijn aan de ingeroepen noodsituatie;
    • het omzetverlies moet minstens 30 % bedragen en
    • het omzetverlies moet worden vastgesteld door de omzet van de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft te vergelijken met de omzet van diezelfde kalendermaand van het laatste volledige kalenderjaar dat voorafging aan de noodsituatie.

Naast de hierboven vermelde voorwaarden die het KB zal afkondigen, moet de zelfstandige ook voldoen aan de algemene voorwaarden die gelden voor de toepassing van het overbruggingsrecht. Denk daarbij aan het tijdig en effectief betalen van de sociale bijdragen.

Financiële uitkering

De financiële uitkering gaat uit van de financiële uitkering van toepassing bij het conventionele overbruggingsrecht, maar kan bij KB aangepast worden in functie van het vereiste omzetverlies, waarbij het bedrag van de financiële uitkering steeds minstens 50 % en maximaal 150 % van dit bedrag bedraagt.

Het sociaal verzekeringsfonds van de zelfstandigen behandelt de aanvragen.

Inwerkingtreding

De wet is in werking getreden op datum van de publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus 25 augustus 2023, behoudens de specifieke bepaling in artikel 15.

 

Bron : Wet van 31 mei 2023 tot invoering van een tijdelijk crisiskader overbruggingsrecht in geval van noodsituaties en tot wijziging van de programmawet van 26 december 2023,BS 25 augustus 2023.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.