Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sectorakkoord voor de periode 2023 – 2024 gesloten in PC 200 – update

By 31 juli 2023No Comments

In het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) werd op 28/06/2023 een akkoord gesloten over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2023-2024.

Koopkrachtpremie

Het sectorakkoord voorziet de verplichte toekenning van een koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) voor werkgevers die in 2022 hoge winst of uitzonderlijke hoge winst hebben behaald.

Ondertussen werd er een cao gesloten in PC 200 betreffende de koopkrachtpremie. 

Bedrijven met hoge winstBedrijven met “uitzonderlijk” hoge winst
Bedrag125 euro250 euro375 euro
VoorwaardenDe verhouding van de operationele bedrijfswinst (code 9901 jaarrekening) op balanstotaal in 2022 is minstens 1,25 x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021.

 

De verhouding van de operationele bedrijfswinst (code 9901 jaarrekening) op balanstotaal in 2022 is minstens 1,5 x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021.

 

De verhouding van de operationele bedrijfswinst (code 9901 jaarrekening) op balanstotaal in 2022 is minstens 2 x het gemiddelde voor diezelfde verhouding van de jaren 2019-2021.

 

EN  de operationele bedrijfswinst (code 9901) is minstens 5% van het balanstotaal in 2022

 

Toekenningsmodaliteiten·         Bedienden die op 31 oktober 2023 minstens één maand in dienst zijn.

·         Referteperiode: 01/11/2022 – 31/10/2023

·         Pro rata gewerkte en gelijkgestelde dagen in de referteperiode (gelijkstelling voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona)

·         Deeltijdse bedienden: pro rata tewerkstellingsbreuk op 31/10/2023

ToekenningUiterlijk 31/12/2023

*De criteria worden beoordeeld op niveau van de juridische entiteit.

Met 2022 wordt verwezen naar het boekjaar waarvan de meeste maanden zich in 2022 bevinden. Wanneer het boekjaar afsluit op 30 juni, wordt verwezen naar het boekjaar dat afsluit in
2022.

Een schriftelijke communicatie zal door de werkgever worden gericht aan de syndicale delegatie of, bij gebrek, aan de bedienden omtrent de toekenning van de premie uiterlijk op 15 november 2023.

De werkgever moet de werknemers ten laatste op 15/12/2023 informeren of hij al dan niet een koopkrachtpremie moet betalen op basis van het sectorakkoord.

Er wordt expliciet voorzien dat een koopkrachtpremie, die reeds werd toegekend op het niveau van de onderneming in mindering wordt gebracht van de hoger vermelde voorziene sectorale bedragen. 

Mobiliteit

 • Vanaf 01/07/2024 wordt het bedrag van de fietsvergoeding verhoogd van 0,20 euro/km naar 0,27 euro/km, met een maximum aantal kilometers per dag van 40 km (heen en terug).
 • Het loonplafond voor de vergoedingen woon-werkverkeer met een privévervoermiddel wordt vanaf 01/01/2024 opgetrokken van 29.680 euro naar 34.148 euro.

Eindejaarspremie

 • Profylactisch verlof (werkverwijdering van de zwangere vrouw of borstvoedende moeder) wordt toegevoegd als gelijkgestelde periode voor de berekening van de eindejaarspremie.
 • Er wordt expliciet voorzien dat indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in onderling akkoord de werknemer het recht behoudt op de eindejaarspremie op voorwaarde dat de werknemer minstens 5 jaar anciënniteit heeft.

Vorming en opleiding

 • Voor kleine ondernemingen (<20 werknemers) blijft de huidige regeling behouden t.e.m. 31/12/2028.
Aantal werknemers     gemiddelde aantal opleidingsdagen
  < 20  werknemers ≥ 10 4,5 collectieve opleidingsdagen voor 2 jaar van 01/01/2024 – 31/12/2025, waarvan 1 ‘individuele’ opleidingsdag per jaar
  < 10 werknemers   4 collectieve opleidingsdagen voor 2 jaar van 01/01/2024 – 31/12/2025, waarvan 1 ‘individuele’ opleidingsdag per jaar
 • Voor ondernemingen met minstens 20 werknemers wordt een groeipad individueel opleidingsrecht uitgewerkt in het kader van de arbeidsdeal.
Individueel recht/ jaar* 
20232,5 dagen
Vanaf 20243 dagen
Vanaf 20264 dagen
Vanaf 20285 dagen

* Voltijdse bediende

Varia

 • Vanaf 01/01/2024 worden de jongerenbarema’s afgeschaft. Concreet wil dit zeggen dat voor een bediende tussen 16 en 21 jaar het loon niet meer verlaagd wordt op basis van degressieve percentages maar betaald zal worden zoals een gewone bediende. Voor studenten blijft het specifieke studentenbarema van toepassing.
 • De sectorale regelingen m.b.t. SWT worden verlengd in uitvoering van de cao’s van de NAR tot 30/06/2025.
  • ‘lange loopbaan’ vanaf 60 jaar (40 jaar loopbaan; mits minstens 10 jaar anciënniteit in de onderneming)
  • ‘nachtarbeid/zwaar beroep’ vanaf 60 jaar (33 jaar loopbaan; nachtarbeid of zwaar beroep; mits minstens 10 jaar anciënniteit in de onderneming)
  • ‘zwaar beroep’ vanaf 60 jaar (35 jaar loopbaan; mits minstens 10 jaar anciënniteit in de onderneming)
 • PC 200 treedt ook toe tot de cao’s tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid (SWT) tot 31/12/2024 en 31/12/2026.
 • De sectorale regelingen m.b.t. tijdskrediet eindeloopbaan (landingsbaan) worden verlengd in uitvoering van de cao’s van de NAR tot eind december 2025, met uitzondering van de landingsbanen 1/5de en 1/2 vanaf 55 jaar die wordt verlengd tot 30/06/2025.
 • Behoud van de bijkomende uitkering landingsbaan voor rekening van het Sociaal Fonds voor de bedienden die een landingsbaan 1/5de starten vanaf 60 jaar, alsook voor de bedienden die een landingsbaan 1/5de starten vanaf 55 jaar, en dit voor de periode gaande van 01/07/2023 tot 30/06/2025 (lange loopbaan 35 jaar, zwaar beroep en 20 jaar nachtarbeid).
 • Verlenging van de aanmoedigingspremies van de Vlaamse Gemeenschap
 • Er zijn geen verdere concrete sectorale afspraken gemaakt m.b.t. telewerk. De aanbevelingen inzake telewerk werden herhaald.
 • De bijdrage van de werkgevers aan het Sociaal Fonds blijft op 0,23% van de brutolonen voor de periode van 01/01/2024 – 31/12/2025.

 

Bron: diverse media; ontwerp van sectoraal akkoord 2023-2024 voor PC 200; CAO van 06/07/2023 betreffende de koopkrachtpremie. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.