Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaamse doelgroepvermindering voor personen zonder recente duurzame werkervaring – update

By 31 juli 2023No Comments

Vanaf 1 oktober 2023 kunnen werkgevers een nieuwe financiële incentive (vermindering RSZ bijdragen) ontvangen voor het aanwerven van personen zonder recente, duurzame werkervaring.

De doelgroepvermindering komt in de plaats van de aanwervingsincentive voor werkzoekenden en niet-beroepsactieve personen die de voorbije twee jaar geen voldoende duurzame werkervaring hadden.

Voorwaarden werkgever 

  • gevestigd in het Vlaams Gewest;
  • behoort tot de privésector, socialprofitsector of de overheid. 

Voorwaarden werknemer 

  • ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende de dag vóór indiensttreding;
  • minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar (op de laatste dag van het kwartaal van indiensttreding);
  • minstens twee jaar ingeschreven zijn bij VDAB als niet-werkende werkzoekende (bepaalde periodes zijn gelijkgesteld vb. arbeidsongeschiktheid, hechtenis,….);
  • de werknemer heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst (tijdelijke of vaste tewerkstelling);
  • de werknemer werkt in vestigingseenheid in het Vlaams Gewest (de woonplaats van de werknemer mag zich in een ander gewest of land bevinden); 
  • het refertekwartaalloon* van de werknemer mag niet meer bedragen dan 10.000 euro per kwartaal. 

* Het refertekwartaalloon is het brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken.

Tip: de werknemer die nog niet aangeworven is, kan een mail sturen naar tewerkstelling@vdab.be met vermelding van diens rijkregisternummer en de vraag of hij/zij in aanmerking komt voor deze doelgroepvermindering (omwille van privacy redenen kan een dergelijke vraag enkel door de werknemer zelf gesteld worden). 

Als werkgever kan u nagaan of de werknemer in aanmerking komt via Ecaro

Doelgroepvermindering 

Indien de voorwaarden voldaan zijn, geldt de doelgroepvermindering (vermindering werkgeversbijdragen RSZ) voor maximaal 4 kwartalen (incl. kwartaal van indiensttreding). 

Er wordt voorzien in een vermindering G1 (1.000 euro per kwartaal) als de werknemer 80% of meer van een normale voltijdse prestatie werkt.

Het bedrag van de doelgroepvermindering wijkt af als:

  • de werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal. De vermindering wordt in dat geval aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling.
  • de vermindering groter is dan de werkgeversbijdrage. De vermindering wordt dan herleid tot het bedrag van de te betalen werkgeversbijdrage.

Opgelet: indien de werknemer binnen de 4 kwartalen opnieuw door u aangeworven wordt, worden de twee tewerkstellingsperiodes als één tewerkstellingsperiode gezien. De kwartalen tussen beide periodes worden meegeteld als kwartalen met doelgroepvermindering. Indien daarentegen de werknemer ná 4 kwartalen opnieuw door u aangeworven wordt, kunt u opnieuw 4 kwartalen lang beroep doen op de doelgroepvermindering, als de werknemer nog aan de voorwaarden voldoet.

Cumul?

Deze doelgroepvermindering kan gecombineerd worden met individueel maatwerk en de structurele vermindering, maar niet met de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. 

 

Bron: Decreet van 03/03/2023 over de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring (1), BS 22 maart 2023;https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-personen-zonder-recente-duurzame-werkervaring.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.