Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sectoronderhandelingen m.b.t. het sociaal akkoord 2021-2022- Update

By 28 oktober 2021No Comments

Tweejaarlijks onderhandelen de sociale partners (Groep van 10) over een interprofessioneel akkoord (IPA) waarin een aantal zaken geregeld worden die de kapstok vormen voor verdere onderhandelingen op sectorniveau en op ondernemingsniveau.

Een van de onderdelen van het IPA is de koopkracht met name de loonnorm. Hieromtrent is er geen akkoord bekomen in de Groep van 10. De regering heeft daarom het heft in handen genomen en de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling (loonnorm) voor 2021 – 2022 op 0,4% vastgelegd. Het Koninklijk Besluit hieromtrent moet wel nog verschijnen. Over de invulling van de 0,4% loonmarge kan eerst op sectoraal niveau onderhandeld worden.

Daarnaast moeten de sociale partners op sectoraal niveau ook de overige elementen van het sociaal akkoord onderhandelen, denk hierbij aan de verlengen van het recht op tijdskrediet eindeloopbaan, kader telewerk, SWT, …

PC’s waar onderhandelingen uit de startblokken schieten

In onderstaande pc’s heeft de werknemersvertegenwoordiging hun eisenbundel ingediend zodat de onderhandelingen opgestart kunnen worden:

 • PC 104 voor de ijzernijverheid
 • PC 105 voor de non-ferro metalen
 • PC 109 voor het kleding- en confectiebedrijf
 • PC 110 voor de textielverzorging
 • PC 111.01 Industriële metaalbewerking
 • PC 111.02 Ambachtelijke metaalbewerking
 • PC 113.04 voor de pannenbakkerijen
 • PC 114 voor de steenbakkerij
 • PC 118 voor de voedingsnijverheid
 • PC 119 voor de handel in voedingswaren
 • PC 120 voor de textielnijverheid
 • PC 126 voor de stoffering en de houtbewerking
 • PC 140.02 voor de taxi’s
 • PC 149.01 voor de elektriciens: installatie en distributie
 • PC 200: aanvullend PC voor de bedienden
 • PC 202 voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
 • PC 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
 • PC 214 voor de bedienden van de textielnijverheid
 • PC 215 voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf
 • PC 219 voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing
 • PC 220 voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
 • PC 224 voor de bedienden van de non-ferro metalen
 • PC 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
 • PC 227 voor de audiovisuele sector
 • PC 306 voor het verzekeringswezen
 • PC 310 voor de banken
 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken
 • PC 312 voor de warenhuizen
 • PC 322.01 voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten leveren
 • PC 332 voor de Franstalige ne Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

Eerste protocolakkoord reeds afgesloten binnen de verhuisfirma

Op 30 augustus jongstleden is binnen het paritair comité voor de verhuizing een akkoord bekomen. Het akkoord voorziet in de verlenging van de cao’s in het kader van landingsbanen en tijdskrediet, en deze van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De sociale partners zijn ook overeengekomen dat elke werknemer die in dienst is op de datum van bestelling een consumptiecheque ontvangt van 125 €. Deze consumptiecheque moet besteld worden voor 30 september 2021. Wanneer de consumptiecheque niet wordt toegekend, moet er op 30 september 2021 een bruto premie van 300 € worden toegekend.

Overige protocolakkoorden

PC 127 (handel in de brandstoffen)

 • Invullen maximale loonmarge van 0,4% door stijging van de brutolonen met eenzelfde percentage vanaf 1 januari 2022.
 • Toekenning compenserende brutopremie van 10 € per gewerkte maand voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 20201.
 • Toekenning coronapremie onder de vorm van consumptiecheque gelijk aan 2,25 € per gewerkte dag in de referteperiode van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021, met een maximum van 500 €. 
 • De bestaande bepalingen tijdskrediet en landingsbanen worden verlengd voor de periode 2021-2022.
 • In lijn met de cao’s afgesloten in de NAR, worden de bestaande sectorale cao’s in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag verlengd. 
 • Schadevergoeding naar aanleiding van ontslag omwille van medische overmacht wordt verhoogd naar 7.500 € voor werknemers tot en met 55 jaar. Vanaf 56 jaar wordt deze premie verminderd met 750 €/levensjaar, tot 0 € op 65 jaar. 

PC 140.03 (wegvervoer en logistiek voor rekening van derden)

 • Invulling van de loonmarge: de reële lonen, minimumlonen en anciënniteitspremie stijgen met 0,4 % vanaf 1 januari 2022.
 • Toekenning van eenmalige geschenkcheque van 40 € of een gelijkwaardig alternatief onder dezelfde modaliteiten als de cao van 17 oktober 2019 betreffende de toekenning van de geschenkcheque in 2019.
 • Coronapremie van 250 € -voorwaarden: 
  • In dienst zijn op 30 november 2021.
  • Minstens 175 dagen gewerkt hebben tijdens de referteperiode van 1 maart 2020 tot 31 mei 2021.
  • Pro rata voor deeltijdse werknemers
  • Uitzondering: indien de werkgever in 2021 een hoger of gelijkwaardige coronapremie heeft toegekend, wordt hij vrijgesteld. 
   Wanneer het bedrag van de toekenning lager was, dan moet de werkgever het bedrag aanvullen tot 250 €. 
 • Fietsvergoeding van 0,24 € per afgelegde km vanaf 1 januari 2022. 
 • Het garagepersoneel ontvangt een stand-by vergoeding van 1,5295/uur.
 • Bijdrage aan het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek wordt verminderd naar 7,85 %.
 • De bestaande bepalingen tijdskrediet en landingsbanen worden verlengd voor de periode 2021-2022. Het opnemen van tijdskrediet met motief wordt uitgebreid tot 36 maanden voor het volgen van een opleiding en 51 maanden voor een zorgmotief.
 • In lijn met de cao’s afgesloten in de NAR, worden de bestaande sectorale cao’s in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag verlengd. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.