Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Septemberverklaring Vlaamse Regering en het arbeidsrechtelijk luik

By 28 oktober 2021No Comments

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de Vlaams Minister President Jan Jambon in september de Septemberverklaring voorgelegd aan de leden van het Vlaams Parlement. In deze verklaring licht hij de krachtlijnen van het beleid voor het jaar 2022 toe, waarbij de werkgelegenheidsgraad een belangrijk onderdeel vormt.

Vlaanderen streeft erna om in 2022 de werkgelegenheidsgraad op te trekken naar 80% en dit door in te zetten op opleidingen, her- en bijscholingen, digitalisering en het werken lonend maken.

Jobbonus

Een van de maatregelen om de werkgelegenheid op te trekken, is de jobbonus. Dat is een belastingsvoordeel voor mensen met lage lonen dat werken aantrekkelijker moet maken.

Deze bonus zou 600 euro per jaar bedragen, oftewel 50 euro per maand. Het betreft een netto bonus, aldus zijn er geen socialezekerheidsbijdragen, noch belastingen op verschuldigd.

Doelgroepvermindering oudere werknemers

De huidige reglementering voorziet een doelgroepvermindering voor oudere ‘zittende’ werknemers en ‘niet-werkende werkzoekende’ ouderen vanaf 58 jaar.

Tegen 2024 wil de Vlaamse overheid de leeftijd voor de toekenning van de doelgroepvermindering voor ouderen verhogen naar 61 jaar.

Opleiding en levenslang leren

Om zowel werknemers, werkzoekenden, tijdelijk werklozen als ondernemingen en zelfstandig ondernemers meer wendbaar en beter inzetbaar te maken, wilt de Vlaamse Regering ook inzetten op ‘levenslang leren’.

In 2022 wordt het ‘alle hens aan dek’-plan van de Vlaamse Regering verder uitgewerkt, door nog meer te focussen op een opleidings- en loopbaanoffensief, zowel voor werkzoekenden en inactieven als voor werkenden die zich wensen (of genoodzaakt zien) te heroriënteren zoals tijdelijk werklozen. Denk hierbij aan de digitalisering.

De bedoeling is om competenties op peil te houden en om nieuwe competenties te verwerven. Maar ook om de vrijgekomen (arbeids-)tijd te benutten om (online) opleidingen te volgen en om zich te (her)oriënteren. Er worden transities over sectoren en ondernemingen heen gefaciliteerd. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat werknemers zich kunnen her- of bijscholen zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verruimen. Er wordt hiervoor samengewerkt met onderwijs- en opleidingsverstrekkers gaande van CVO’s, CBE’s, hogescholen, universiteiten, VDAB, Syntra’s, sectoren tot private opleidingsverstrekkers en ondernemingen, …

 

Bron: Septemberverklaring Vlaamse minister-president Jambon 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.