Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Toepassing Covid Safe Ticket in Brussel

By 28 oktober 2021No Comments

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU COVID certificaat, het Covid Safe ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, kunnen de deelstaten op limitatieve wijze voor bepaalde sectoren via een decreet of ordonnantie een reglementaire basis voorzien voor het gebruik van het Covid Safe Ticket.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd dit ingevoerd via de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het Covid Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie.

Covid Safe Ticket

Het CST is een variant van het Europese Covid-certificaat, bedoeld voor reizen naar het buitenland. Datzelfde certificaat geldt nu om toegang te krijgen tot bepaalde evenementen of plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Met het CST wordt gecontroleerd of de burger in het bezit is van een van de volgende certificaten:

 • een vaccinatiecertificaat waaruit blijkt dat je volledig bent ingeënt met een door de Europese Unie erkend vaccin. Een vaccinatiecertificaat is pas geldig vanaf de 14de dag na de laatste injectie;
 •  een testcertificaat als bewijs van een negatieve PCR-test (niet ouder dan 48 uur) of een antigeentest (sneltest, niet ouder dan 24 uur). Antigeentests moeten worden uitgevoerd door een wettelijk bevoegd persoon. Evenementen kunnen deze tests aan de ingang aanbieden, maar zijn daartoe niet verplicht. Er bestaan ook antigeentesten die op een eenvoudigere manier zelf kunnen afgenomen worden, ook wel zelftesten genoemd. Deze testen leiden niet tot een certificaat;
 •  een herstelcertificaat dat niet ouder is dan 180 dagen.

De certificaten kunnen worden gedownload via de applicatie CovidSafe.be of per post worden opgestuurd door te bellen naar het callcenter op 02 214 19 19. Ze bevatten een QR-code, waarmee de geldigheid van het certificaat kan worden gecontroleerd.

Meer informatie over covid-certificaten via deze website.

In welke sectoren en op welke plaatsen?

Vanaf 15 oktober 2021 (behalve voor massa-evenementen en in dancings en discotheken, waar het sinds 1 oktober 2021 verplicht is) moet het CST in het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de volgende sectoren worden gebruikt:

 • Op massa-evenementen: van zodra er 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn binnen of 200 personen buiten.
 • In specifieke sectoren:
  • Horeca: Het CST is verplicht voor klanten die binnen zitten in restaurants en cafés, maar niet voor klanten die op een open terras zitten (indien 1,5 m afstand of plexiglas van 1,8m hoog tussen de tafels, max. 8 personen aan een tafel, alleen zitplaatsen, aan eigen tafel blijven zitten, één zijde open, bediening aan tafel,…). Afhaalrestaurants en sociale restaurants vallen niet onder de CST-regeling. Hotels vallen er ook niet onder, behalve voor de toegang tot hun restaurant of hun congres- of beursruimte.
  • Dancings & discotheken
  • Sport- en fitnessclubs: het CST is verplicht voor alle binnensporten, en voor buitensporten met 200 personen of meer.
  • Handelsbeurzen en congressen (vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten)
  • Zaken die tot de culturele, recreatie- of feestsector behoren (vanaf 50 personen): theaters, concertzalen, muziekzalen, cabarets en instellingen voor podiumkunsten, culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten, indoor circussen, bioscopen, musea, indoor attractie- en themaparken, indoor fitness- en sportcentra (of centra waarvan waar het merendeel van de sportactiviteiten binnen plaatsvindt).
  • Residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen: ziekenhuizen en voorzieningen voor de opvang of huisvesting van bejaarde personen (zie FAQ).

Indien het aantal personen onder de hierboven vermelde normen (beperkt aantal personen) ligt, kan de organisator van het evenement ervoor kiezen het CST in te voeren, maar dit is niet verplicht. Indien de organisator hiervoor kiest, moet hij de uitgenodigde personen hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Welke personen?

In alle sectoren en op alle evenementen waar het CST moet worden gebruikt, is het CST verplicht vanaf 16 jaar, behalve als de deelnemers deel uitmaken van een schoolgroep.

Uitzondering: op  massa-evenementen en in residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen wordt een CST gevraagd vanaf 12 jaar.

Het gebruik van het CST geldt enkel voor bezoekers/klanten van de betrokken sectoren en evenementen.

Personeelsleden (werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten, studenten, vrijwilligers, stagiairs, gelegenheidswerknemers, kunstenaars, enz.) vallen niet onder de CST-regeling, maar moeten wel een mondmasker dragen. Ze kunnen er niet voor kiezen om in plaats daarvan een CST voor te leggen.

Het CST is ook niet van toepassing voor raadplegingen in het ziekenhuis en eventuele begeleiders van personen die niet alleen naar hun consultatie kunnen komen.

Personen die niet onderworpen zijn aan het CST (zie hierboven) moeten een mondmasker dragen (vanaf 12 jaar) in de betrokken sectoren en evenementen.

Controle?

De uitbater of organisator van het evenement heeft het recht om het CST van klanten/bezoekers te controleren. Er moet echter wel een lijst opgesteld worden van personen die gemachtigd zijn om deze controle uit te voeren.

Die personen mogen de QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens van bezoekers/klanten (via de applicatie CovidScan.be). Als het CST niet in orde is of wanneer een bezoeker/klant weigert om de identiteitscontrole te ondergaan, heeft de uitbater/organisator het recht om de persoon in kwestie de toegang te ontzeggen en kan hij, als nodig, de politie inschakelen.

Het opslaan van persoonsgegevens is niet toegestaan. Alleen het aantal bezoekers wordt geregistreerd.

Duurtijd?

Het CST wordt ingevoerd voor 3 maanden, tot 14 januari 2022. De epidemiologische situatie zal maandelijks worden geëvalueerd om een eventuele opschorting van het CST te overwegen. Bovendien kan het CST worden verlengd indien de epidemiologische situatie dit vereist.

De geldigheidsduur van de ordonnantie kan maximaal tot 30 juni 2022 verlengd worden.

Sancties?

Zowel voor bezoekers als voor organisatoren zijn er strafrechtelijke sancties voorzien:

 • voor bezoekers: € 50 tot € 500 boete
 • voor organisatoren: € 50 tot € 2500 boete

Bijkomende vragen?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft hieromtrent een FAQ opgesteld.

 

Bron: Ordonnantie van 14/10/2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie, BS 14 oktober 2021; Het Besluit van 15/10/2021 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie  doornemen, BS 15 oktober 2021. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.