Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Single permit één jaar – stand van zaken

By 28 februari 2020No Comments

Vanaf 1 januari 2019 werd de aanvraag van een arbeidsvergunning en een arbeidskaart voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen vereenvoudigd en samengevoegd met de aanvraag voor een verblijfskaart, de gecombineerde vergunning ofwel de single permit genaamd.

Deze procedure is dus reeds één jaar in voege. Meer informatie kan u terugvinden op onze website, o.a. in ons artikel “Single Permit: gedeeltelijke omzetting richtlijn 2011/98/EU”. In dit artikel zetten we enkele aspecten in de kijker.

Single permit en de knelpuntberoepen

Een van de voorwaarden voor het bekomen van een single permit kan o.a. de tewerkstelling in een knelpuntberoep zijn. De gewesten hebben hierover een eigen invulling mogen geven.

  • Vlaams Gewest: Het Vlaams Gewest heeft geopteerd om met een limitatieve lijst met knelpuntberoepen te werken. Als het beroep dat de werknemer met een single permit wenst te komen uitoefenen op deze lijst staat, dan ontvangt deze buitenlander een toelating mits uiteraard aan de overige voorwaarden ook voldaan is. Deze lijst is beperkt in tijd en geldig tot 28 februari 2021.
  • Waals Gewest: Ook het Waals Gewest werkt met een limitatieve lijst, doch wel van beperkte omvang. Deze lijst is geldig tot 31 augustus 2020.
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Hoewel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook een lijst van knelpuntberoepen heeft, is het voorkomen op deze lijst van het uit te oefenen beroep geen voorwaarde voor het bekomen van een single permit. Om in aanmerking te komen voor een single permit in Brussel op grond van een ‘knelpuntberoep’ zal de derdelander afkomstig moeten zijn van Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, de Republiek Macedonië, Marokko, Montegro, Servië, Tunesië of Turkije. Bovendien zal uit het arbeidsmarktonderzoek moeten blijken dat het niet mogelijk is om een geschikte werknemer te vinden op de Brussels arbeidsmarkt.
  • Duitstalige Gemeenschap: Hier is eveneens zoals in Brussel geen specifieke lijst van knelpuntberoepen voorzien. De Duitstalige gemeenschap zal ook een arbeidsmarktonderzoek doen, maar wel een omvangrijkere. Een derdelander kan namelijk met een single permit werken als het niet mogelijk is om een geschikte werknemer te vinden op de Europese arbeidsmarkt. De derdelander moet ook afkomstig zijn uit één van de volgende landen: Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, de Republiek Macedonië, Marokko, Montegro, Servië, Tunesië of Turkije

Bijlage 49 geldt tijdelijk ook als bewijs om te werken

De versnelling die de gecombineerde vergunning moest teweegbrengen, is voorlopig uitgebleven. De procedure loopt zelfs langer dan voordien, zo ook bij de verlengingen. Normaliter dienen Belgische werkgevers twee maanden voordat de single permit van hun derdelander-werknemers af zou lopen, een verlenging aan te vragen. Hoewel deze tijdig aangevraagd worden, is het meestal wachten op het DVZ aangaande het verblijfsrecht. Om de laattijdigheid van de afgifte te overbruggen en bij een akkoord tot verlenging van de tewerkstelling van de regionale migratiedienst, zal de bijlage 49 die initieel afgeleverd wordt als verblijfsrecht door de gemeente waar de derdelander verblijft voorlopig ook als recht om verder te blijven werken tot afgifte van de single permit.

Ook derdelanders die van Belgische werkgever wijzigen, kunnen zich beroepen op de bijlage 49 als ze reeds een bevestiging hebben gekregen van de regionale migratiedienst omtrent hun tewerkstelling.

Elektronisch platform

Aangezien de communicatie tussen de verschillende overheidsinstellingen soms moeizaam verloopt, ontwikkelt de RSZ momenteel een digitaal platform waar de aanvragen elektronisch ingediend kunnen worden en de informatie-uitwisseling ook volledig digitaal verloopt. In Vlaanderen zal voor de verlengingen zo’n platform reeds vanaf 1 maart 2020 operationeel zijn.  De werkgever zal vanaf die datum elke verlenging digitaal moeten aanvragen.

 

Bron: persartikels van de ministers Hilde Crevits en Maggie De Block

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.