Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Single permit nu mogelijk via elektronisch platform

By 31 mei 2021No Comments

Voor aanvragen van single permits kunnen werkgevers of hun mandatarissen nu een beroep doen op een elektronisch platform.

Dit elektronisch platform zorgt er voor dat de administratieve papierenwinkel eenvoudiger wordt. Alle documenten en informatie kunnen namelijk digitaal ingegeven worden.

Het dossier kan naderhand ook nog geraadpleegd of aangevuld worden.

Informatie toegankelijk voor verschillende bevoegde diensten

Bijkomend is het platform ook toegankelijk voor een heel aantal bevoegde diensten zoals o.a. de dienst Vreemdelingenzaken, gemeentes en inspectiediensten. Deze instanties kunnen via dit platform gegevens uitwisselen en beslissingen delen.

Gefaseerde implementatie

Het platform zal in verschillende fases operationeel gemaakt worden.

Vanaf 1 april 2021: fase 1

De eerste aanvragen voor een single permit, en de eventuele verlengingen kunnen via het platform ingediend worden. Dit kan zowel voor Belgische als voor buitenlandse werkgevers, en hun mandatarissen.

Ook de overheid kan informatie uitwisselen via het platform.

Vanaf 1 juli 2021: fase 2

De overheden kunnen eigen toepassingen implementeren zodat de informatie-uitwisseling beter gestroomlijnd wordt.

Beslissingen worden ook via het platform meegedeeld. De aanvrager kan ook de stand van het dossier meevolgen via de e-box.

Vanaf 2022: fase 3

Vanaf 2022 wordt het platform verder uitgebreid naar aanvragen voor arbeidskaarten voor tewerkstellingen < 90 dagen, beroepskaarten voor buitenlandse zelfstandigen en gecombineerde vergunningen voor onbepaalde duur.

Informatie inzake de sociale zekerheid wordt vanaf 2022 ook toegevoegd.

Thans kunnen de werkgevers en hun mandatarissen via de online tool ‘working in Belgium‘ de single permit aanvragen indienen. Het is nog even wachten tot juli 2021 om de beslissingen van de overheid ook digitaal te ontvangen.

 

Bron: Vlaamse ministerraad van 26 februari 2021 en www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.