Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sociaal vrijgestelde geschenken binnenkort hogere bedragen?

By 29 maart 2018juni 19th, 2019No Comments

Naar aanleiding van bepaalde bijzondere gebeurtenissen kan de werkgever aan zijn werknemers een geschenk toekennen in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques vrij van sociale zekerheidsbijdragen, mits bepaalde voorwaarden voldaan zijn.

De NAR heeft op 21 februari 2018 een positief advies gegeven op het voorstel om de door de RSZ aanvaarde maximumbedragen te verhogen. Daarbij wordt gevraagd om ook het maximaal vrijgestelde bedrag voor de aansluiting bij een vakorganisatie op te trekken.

Er wordt daarbij voorzien in een retroactieve verhoging vanaf 01/01/2017.

Opgelet: de hogere bedragen hebben enkel betrekking op het door de RSZ aanvaarde maximumbedragen. Er wordt wel gestreefd naar fiscale harmonisatie voor geschenken naar aanleiding van een eervolle onderscheiding, pensionering of huwelijk, maar hiervoor is er actie vereist van de fiscus.

 

Schematisch overzicht

 Gelegenheid Maximumbedrag < 01/01/2017 Maximumbedrag > 01/01/2017 Voorwaarden
Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas35 euro/ wn

+ 35 euro/ kind ten laste

40 euro/ wn

+ 40 euro/ kind ten laste

 Geen onderscheid tussen werknemers van dezelfde categorie
Eervolle onderscheiding105 euro / jaar per werknemer120 euro / jaar per werknemer Geen onderscheid tussen werknemers van dezelfde categorie
Huwelijk of wettelijke samenwoning200 euro245 euro Geen onderscheid tussen werknemers van dezelfde categorie
Pensioen en vervroegd pensioen35 euro/ dienstjaar

Min. 105 euro

Max. 875 euro

40 euro/ dienstjaar

Min. 120 euro

Max. 1000 euro

  • Min. 3 jaar anciënniteit
  • Geen onderscheid tussen werknemers van dezelfde categorie
  • Niet bij SWT (brugpensioen)
Aansluiting vakorganisatie135 euro/ jaar

145 euro/ jaar

 Aansluiting bij een vakorganisatie

 

Geschenkcheques

Voor geschenkcheques gelden de volgende bijkomende voorwaarden:

    • Zij mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van die geschenkcheques;
    • Hun geldigheidsduur moet beperkt zijn (max. 1 jaar vanaf de overhandiging aan de werknemer);
    • Zij mogen noch volledig, noch gedeeltelijk in speciën uitbetaald worden aan de begunstigde.

Indien niet aan bovenvermelde voorwaarden voldaan is, dan zal de totale waarde van het geschenk volledig onderworpen worden aan sociale bijdragen, zowel voor de werknemer als de werkgever.

 

Inwerkingtreding

Er wordt voorzien in een retroactieve inwerkingtreding vanaf 01/01/2017.

Opgelet: De hogere bedragen zijn momenteel nog niet van toepassing. Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onderhavig aan wijzigingen.

 

Bron: Advies nr. 2.077 van de Nationale Arbeidsraad van 21/02/2018 ‘Verhoging van de bedragen van geschenken die zijn vrijgesteld van sociale bijdrage’, www.cnt-nar.be.  

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.