Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sociaaleconomische steunmaatregelen Federale overheid – Overlegcomité 6/11

By 16 november 2020No Comments

De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben ook een ernstige sociaaleconomische impact die een grote groep mensen en bedrijven zwaar treft.

De Federale regering heeft dan ook een sociaaleconomisc steunpakket aangekondigd met een verlenging van het steunpakket dat van kracht was tijdens de eerste lockdown (tot en met het eerste kwartaal van 2021) en de invoering van nieuwe maatregelen.

De focus wordt daarbij gelegd op vier grote doelstellingen:

 1. Het ondersteunen van mensen die aan de slag waren, maar door de moeilijke situatie door corona nu zonder werk zitten of hun zaak hebben moeten sluiten.
 2. Het redden van gezonde bedrijven door hen zowel te ondersteunen in hun liquiditeit (cashflow) en hun solvabiliteit.
 3. Het ondersteunen van mensen in armoede of met een verhoogd risico op armoede.
 4. Het versterken van cruciale sectoren die door de crisis extra zwaar onder druk zijn komen te staan (o.a. de zorg, het onderwijs en de land- en tuinbouw).

Hieronder een kort overzicht van enkele van deze aangekondigde maatregelen.

 • Herinvoering van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor alle ondernemingen van 01/10/2020 – 31/03/2020 en de verlaging van de bedrijdsvoorheffing naar 15%.
 • De overheid heeft zich geëngageerd om het akkoord van de sociale partners i.v.m. de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens corona voor de jaarlijkse vakantie verder uit te voeren. Er zal daarbij voorzien worden in een gedeeltelijke tussenkomst vanwege de overheid in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen.
 • Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht moesten sluiten. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling.
 • Verlenging van het huidige dubbel crisis-overbruggingsrecht tot en met december 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn.
 • De introductie van een nieuw overbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021 voor een crisis waarbij er gewerkt zal worden op basis van een sterke daling van de omzet.
 • Er zal in overleg met de financiële sector gekeken worden om het bestaande moratorium voor de hypothecaire kredieten en de consumentenkredieten te verlengen. Het overleg zal ook ‘leasing’ meenemen.
 • Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind. De bestaande maatregel zal worden uitgebreid naar andere situaties waarin het kind in quarantaine moet, met een attest van controle.
 • Er voorzien in een aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om dit op hetzelfde niveau te trekken als de uitkering voor tijdelijke werkloosheid.
 • Uitbetaling door de RVA van een supplement op de eindejaarspremie aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum 150 euro bedragen.
 • Verlenging van de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tot het eind van 2020. Dit wil zeggen dat werklozen in de periode van 1 april tot 31 december 2020 hun werkloosheidsuitkering niet zullen zien verminderen.Extra werknemers voor cruciale sectoren.
 • Verhoging quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en de essentiële diensten. Deze bijkomende overuren zullen fiscaal en parafiscaal worden vrijgesteld, en er is geen overloon op van toepassing.
 • Het makkelijker maken om werknemers tijdelijk te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector of naar het onderwijs.
 • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs.
 • Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs.
 • Verlenging van een pakket pensioenmaatregelen, onder meer om er voor te zorgen dat gepensioneerden die bijklussen als werknemer of zelfstandigen, hun pensioen kunnen combineren met een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid of een overbruggingsrecht. Daarnaast wordt de pensioenopbouw van mensen in tijdelijke werkloosheid veiliggesteld, inclusief de opbouw van de tweede pijler. Ook voorkomen we dat gepensioneerden die tijdelijk opnieuw aan de slag gaan, bijvoorbeeld in de zorgsector of in het onderwijs, een deel van hun pensioen verliezen.
 • Verdubbeling quotum seizoensarbeid ook in het jaar 2021 en tijdelijke werkloosheid voor seizoenarbeiders die in België aankomen en in quarantaine moeten.

 

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.  De officiële publicatie kan nog even op zich laten wachten.

 

Bron: www.premier.be 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.