Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sociale en fiscale behandeling aanwervingspremie

By 31 januari 2024No Comments

Context

Bepaalde werkgevers schakelen hun eigen werknemers in voor het zoeken van nieuwe werknemers in het kader van hun aanwervingsbeleid. Ze kennen dan een premie toe aan hun werknemers die kandidaat-werknemers aanbrengen, die later effectief aangeworven worden. De werkgever kan uiteraard bepaalde voorwaarden aan deze premie koppelen zoals het x aantal maanden in dienst blijven van deze pas aangeworven werknemer.

Normaliter is de toekenning van deze premie niet periodiek en zal deze dus onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen en de exceptionele bv (meestal ongeveer zo’n 53,5 % op het belastbaar bedrag). De dienst Voorafgaandelijke Beslissingen heeft zich echter al meermaals uitgesproken over de toekenning van zo’n aanwervingspremie en beschouwd deze onder specifieke voorwaarden als een “divers inkomen”.

Opgelet: Het betreft niet de eenmalige aanwervingspremie (ook wel werkhervattingspremie genoemd) die door de overheid toegekend wordt aan de werkgever die een invalide werknemer (min. 1 jaar arbeidsongeschikt) aanwerft of het werk laat hervatten in het kader van een door de adviserend arts van de mutualiteit toegelaten werkhervatting. De eventuele aanwerving moet gebeuren tijdens de periode vanaf 1 april 2023 tot 31 maart 2025 en minstens drie maanden duren. Het moet gaan om werk aangepast aan de gezondheidstoestand van deze werknemer. De tewerkstelling via een flexi-job of als gelegenheidswerknemer is uitgesloten. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt het forfaitaire bedrag 1.725 euro, op voorwaarde dat zowel de periode gedekt door de toestemming van de adviserend arts als de werkhervatting bij de werkgever op grond van deze toestemming bij de werkgever ten vroegste aanvatten op 1 januari 2024.

Divers inkomen

Indien aan de voorwaarden van het divers inkomen voldaan is, geldt er een aanslagpercentage van 33 % en moet er een fiche 281.50 opgesteld worden.

De voorwaarden zijn de volgende :

  • De premie moet toegekend worden aan zowel werknemers als derden. De aanwervingspremie moet dus in feite losgekoppeld worden van de arbeidsrelatie;
  • De werkgever moet duidelijk geïnformeerd hebben dat derden ook aanspraak maken op een aanwervingspremie (via sociale media, website bedrijf, …)
  • De voorwaarden van de toekennen zijn zowel voor de werknemers als derden dezelfde;
  • Een werknemer of derden kan niet meer dan 2x de premie ontvangen in een periode van 12 opeenvolgende maanden.

Om volledig zeker te zijn van de behandeling als divers inkomen, is het aangewezen een fiscale ruling aan te vragen.

RSZ

De RSZ voorziet geen specifieke behandeling van de aanwervingspremie zodat de algemene regeling van toepassing is, en de premie onderworpen is aan RSZ.

 

Bron : Bericht Vlaio “Werkhervattingspremie bij aanwerving invalide werknemer”; diverse voorafgaande beslissingen fiscale rulingcommisie  

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.