Sociaal-Juridisch

Sociale verkiezingen 2024 – referteperiode telling werknemers

By 29 september 2022No Comments

Deze sociale verkiezingen worden om de 4 jaar georganiseerd en beogen de invoering of de vernieuwing van de ondernemingsraden (OR) en de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) binnen de bedrijven. De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in mei 2024. 

Referteperiode drempel

Indien uw onderneming gemiddeld ten minste 50 werknemers telt, moet u in 2024 sociale verkiezingen organiseren om de personeelsvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) aan te duiden.

Indien uw onderneming gemiddeld ten minste 100 werknemers telt, moet u bovendien sociale verkiezingen organiseren om de personeelsvertegenwoordigers voor de ondernemingsraad (OR) aan te duiden.

Opgelet: voor de telling in het kader van sociale verkiezingen wordt de onderneming bekeken op het niveau van een technische bedrijfseenheid (TBE).

De referteperiode voor de sociale verkiezingen van 2024 zal normaal gezien lopen van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 (Q4 2022 – Q3 2023).

Referteperiode telling uitzendkrachten

Uitzendkrachten tellen niet mee in het personeelsbestand van het uitzendkantoor, maar worden in rekening gebracht bij de gebruiker.

De referteperiode voor de telling van de uitzendkrachten bij de gebruiker zal normaal gezien plaatsvinden in het tweede trimester van 2023 (1 april 2023 – 30 juni 2023).

De uitzendkrachten die tijdens het tweede kwartaal van 2023 door uw onderneming werden gebruikt en werden tewerkgesteld om een andere reden dan ‘de vervanging van een vaste werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst is’, moeten dus ook worden meegeteld om na te gaan of uw onderneming de tewerkstellingsdrempels van 50 of 100 werknemers bereikt.

Hiertoe moet u in het tweede kwartaal van 2023 een speciale bijlage bij het personeelsregis­ter bijhouden, waarop iedere uitzendkracht wordt genoteerd volgens chronologie van de begindatum van de terbeschikkingstelling.

In het bijzonder register dienen volgende gegevens voor elke uitzendkracht vermeld te worden:

  • nummer van inschrijving;
  • naam en voornaam;
  • begindatum van de terbeschikkingstelling;
  • einddatum van de terbeschikkingstelling;
  • het uitzendkantoor dat uitzendkracht tewerkstelt;
  • de wekelijkse arbeidsduur van de uitzendkracht.
  • Deze speciale bijlage moet ook 5 jaar lang bewaard worden, op dezelfde wijze als een personeelsregister.

Indien de ondernemingsraad, bij unanieme verklaring opgenomen in de notulen van de vergadering die zich voordoet in de loop van het trimester voorafgaand aan het refertetrimester, vaststelt dat de drempel van 100 werknemers werd overschreden, wordt de gebruiker vrijgesteld van het bijhouden dit bijzonder register.

Stemrecht uitzendkrachten

Daarnaast kunnen uitzendkrachten voortaan ook deelnemen aan de sociale verkiezingen indien ze aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

In de referteperiode (periode van de 1e dag van de 6e kalendermaand voor de aankondigingsdatum van de sociale verkiezingen tot de aankondigingsdatum van de sociale verkiezingen (= dag X)) ten minste drie ononderbroken maanden of, in geval van onderbroken tewerkstellingsperiodes, in totaal minstens gedurende 65 arbeidsdagen, tewerkgesteld in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker gevormd door meerdere juridische entiteiten.

In de referteperiode (periode vanaf de aanplakkingsdatum van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt (= dag X) tot de dertiende dag die verkiezingen voorafgaat (= Y-13)) in totaal minstens gedurende 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker gevormd door meerdere juridische entiteiten.

 

Bron: Wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wetten van 4 december 2007, 20 september 1948 en 4 augustus 1996, BS 30 april 2019. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.