Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Strengere voorwaarden voor mentors i.h.k.v. alternerend leren en werken

By 30 september 2019No Comments

Sinds 1 september 2019 gelden er strengere voorwaarden voor werknemers die leerlingen begeleiden op de werkvloer, de zogenaamde mentors. Zo moet een mentor voortaan een uittreksel uit het strafregister voorleggen en een mentoropleiding volgen.

Uittreksel strafregister

Voor de erkenning als mentor was reeds vereist dat de betrokken persoon van onberispelijk gedrag moest zijn. Voortaan moet deze voorwaarde blijken uit het uittreksel uit het strafregister (model 596.2 minderjarigenmodel).

Het sectorale partnerschap of het Vlaams Partnerschap Duaal Leren zal aan de hand van het uittreksel uit het Strafregister bepalen wat moet worden verstaan onder ‘van onberispelijk gedrag zijn’. Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren bepaalt hiertoe de richtlijnen. Het is echter wel duidelijk dat het uittreksel uit het Strafregister geen enkele vermeldingen mag bevatten betreffende feiten ten aanzien van minderjarigen.

Model 596.2 (minderjarigenmodel) is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren zoals de begeleiding van minderjarigen.

De betrokken persoon kan dit uittreksel opvragen bij de gemeente waar hij is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Mentoropleiding

Vanaf 1 september 2019 is het verplicht voor alle sectoren om na de erkenning een mentoropleiding te volgen. Voorheen was dit al verplicht in een aantal sectoren, maar nu wordt dit dus uitgebreid. Het betreft minstens een opleiding in het coachen, motiveren, bijsturen en evalueren van leerlingen. Het sectorale partnerschap of het Vlaams Partnerschap Duaal Leren bepaalt welke opleidingen in aanmerking komen als mentoropleiding.

De onderneming moet de mentor een mentoropleiding laten volgen alsook de bijkomende initiatieven die het sectorale partnerschap of het Vlaams Partnerschap Duaal Leren eventueel neemt die nodig zijn voor de professionalisering van de mentor.

Het sectorale partnerschap of het Vlaams Partnerschap Duaal Leren bepaalt de termijn waarbinnen de mentoropleiding en de eventuele bijkomende initiatieven moeten worden gevolgd, en beslist over eventuele vrijstellingen. De termijn voor het volgen van de mentoropleiding mag echter niet meer bedragen dan een jaar vanaf de erkenning.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe voorwaarden gelden voor nieuwe aanvragen vanaf 01/09/2019 (nieuwe erkenningsaanvraag of een aanvraag om een nieuwe mentor toe te voegen aan een bestaande erkenning).

 

Meer informatie over de erkenning van een werkplek kan u terugvinden in deze deze brochure.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden van de onderneming, de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens vakantie en de modelovereenkomsten, BS 29 augustus 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.