Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Telewerk niet langer verplicht vanaf 18/02/2022

By 18 februari 2022No Comments

Aanbevolen telewerk

Vanaf 18/02/2022 is telethuiswerk niet langer verplicht maar aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Telethuiswerk wordt verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden.

Het KB van 17/02/2022 schrapt de bepalingen met betrekking tot het telewerkattest (noodzaak aanwezigheid arbeidsplaats) en de maandelijkse telewerkaangifte op de website van de RSZ. Concreet moet men geen attest of bewijsstuk meer bezorgen aan de werknemers die niet kunnen telewerken en moet er ook geen telewerkaangifte meer gebeuren op de website van de RSZ.

Daarnaast werden de bepalingen m.b.t. de terugkeermomenten ook opgeheven aangezien het verplicht telewerk met 1 terugkeermoment niet langer van toepassing is vanaf 18/02/2022.

Het verbod om teambuildings met fysieke aanwezigheid te organiseren, zowel binnen als buiten, alsook om niet-publiek toegankelijke bedrijfsevenementen op de arbeidsplaats te organiseren wordt ook afgeschaft. In de generieke gids versie 8 werd bij de invoering van het verbod in het KB van 28/10/2021 de bepaling rond teamactiviteiten geschrapt.

Preventiemaatregelen op de werkvloer

Daarnaast moeten ondernemingen, verenigingen en diensten nog steeds de nodige preventiemaatregelen (cf. Gernerieke gids) nemen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen (het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon) en een maximaal niveau van bescherming te bieden.

Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.

Werkgevers zullen dus moeten bekijken of de preventiemaatregelen voor een terugkeer naar kantoor op punt staan en welke regels van toepassing (zullen) zijn i.v.m. het telewerk:

 

Bron: KB 17/02/2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 17/02/2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.