Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Neutralisering studentencontingent Q1 2022 – update

By 17 februari 2022maart 31st, 2022No Comments

Voor het eerste kwartaal 2022 volgt er opnieuw een neutralisatie van de studentenuren. Aldus zal (een beperkt aantal) uren die studenten presteren in januari, februari en maart 2022 niet meegeteld worden voor het studentencontingent van 475 uren.

Op 10/02/2022 werden 2 wetten aangenomen in het Parlement die tegemoetkomen aan mogelijke tekorten aan arbeidskrachten in sommige sectoren door het wegvallen van personeel of de nood aan extra personeel als gevolg van de corona-crisis. Deze wetten werden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De RSZ heeft echter ondertussen instructies hieromtrent gepubliceerd. 

Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt naargelang de sector. 

1. Prestaties in de zorg en het onderwijs 

Er wordt voor het eerste kwartaal van 2022 voorzien in een volledige neutralisatie van de uren die een student presteert in de zorgsector of in het onderwijs. Dit geldt ook voor de uren die als student-uitzendkracht gepresteerd worden bij de klant-gebruikers die tot deze sectoren behoren. Deze uren tellen niet mee voor het contingent van 475 uren voor 2022.

Zorgsector: 

 • PC 318 (gezins- en bejaardenhulp – werkgeverscategorie 211 en 611)
 • PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962)
 • PC 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 025 , 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735,  812, 822, 830 en 911)
 • PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector – werkgeverscategorie 122 en 322)
 • PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector — werkgeverscategorie 022 en 222)
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van COVID-19 vaccinatiecentra en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de contactopsporing in het kader van het COVID-19 coronavirus
 • openbare zorginstellingen met volgende NACE-codes:
  • 86101 – algemene ziekenhuizen, muv geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
  • 86102 – geriatrische ziekenhuizen
  • 86103 – gespecialiseerde ziekenhuizen
  • 86104 – psychiatrische ziekenhuizen
  • 86109 – overige hospitalisatiediensten
  • 86210 – huisartspraktijken
  • 86901 – activiteiten medische laboratoria
  • 86903 – ziekenvervoer
  • 86904 – activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
  • 86905 – ambulante revalidatieactiviteiten
  • 86906 – verpleegkundige activiteiten
  • 86909 – overige menselijke gezondhgeidszorg n.e.g.
  • 87101 – rust- en verzorgingstehuizen
  • 87109 – overige verpleeginstellingen  met huisvesting
  • 87201 – Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
  • 87202 – Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
  • 87203 – Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
  • 87204 – Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
  • 87205 – Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
  • 87209 – Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
  • 87301 – rusthuizen voor ouderen
  • 87302 – Serviceflats voor ouderen
  • 87303 – Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap
  • 87304 – Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap
  • 87309 – Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
  • 87901 – integrale jeugdhulp met huisvesting
  • 87902 – Algemeen welzijnswerk met huisvesting
  • 87909 – Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
  • 88101 – Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
  • 88102 – Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
  • 88103 – Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88104 – Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88109 – Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
  • 88911 – Kinderdagverblijven en crèches
  • 88912 – Kinderopvang door onthaalmoeders
  • 88919 – Overige kinderopvang
  • 88991 – Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88992 – Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88993 – Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
  • 88994 – Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
  • 88996 – Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
  • 88999 – Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.

2. Overige sectoren 

Voor de overige sectoren is de neutralisering in het eerste kwartaal 2022 beperkt tot 45 gepresteerde uren. Dat betekent dat er maximaal 45 uur tijdens die periode niet van het contingent van 475 uur zullen worden afgetrokken, oftewel er 520 uren studentenarbeid verricht kunnen worden voor 2022 onder het gunstregime.

RSZ 

De gewone aangifteregels voor studenten blijven van toepassing namelijk een tijdige Dimona ‘STU’ en de aangifte van de gepresteerde uren in de DmfA. Een Dimona met aanduiding van uren blijft verplicht. 

De onlineteller student@work waarbij het resterende aantal uren in het contingent kan worden geconsulteerd, zal tegen het einde van week 7 aangepast worden. 

Kinderbijslag? 

In het kader van de neutralisering van de studentenuren voor het eerste kwartaal 2022 hebben de regionale overheden zich nog niet uitgesproken.

Fiscaal ten laste van ouders? 

Het wetsontwerp bepaalt expliciet dat er geen rekening zal worden gehouden met de bezoldigingen voor de uren studentenarbeid die studenten in het eerste kwartaal van 2022 in de zorgsector en het onderwijs presteren én de 45 gepresteerde uren in de overige sectoren om te vermijden dat ze door die extra prestaties te veel netto bestaansmiddelen zouden ontvangen om nog langer ten laste te kunnen zijn van hun ouders.

 

Bron: Wet houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden, BS 9 maart 2022;  Wet houdende diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 9 maart 2022; KB van 23 maart 2022 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid gepresteerd in het eerste kwartaal van 2022 en van de vermindering voor overwerk, BS 31 maart 2022; Administratieve instructies RSZ – 2021/4  Tussentijdse instructies. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.