Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Tijdelijke inperking beslagen particulieren en verhoging grensbedragen- update

By 30 juni 2021No Comments

Tijdelijke inperking bepaalde beslagen

De wet van 20/12/2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 voorziet opnieuw in een tijdelijke inperking van bepaalde beslagen tegen particulieren in de periode van 24/12/2020 – 31/01/2021. 

Alle natuurlijke personen die geen onderneming zijn in de zin van het Wetboek van economisch recht, genieten van deze tijdelijke opschorting.

Deze opschorting heeft betrekking op nieuwe uitvoerende en bewarende loonbeslagen alsook nieuwe loonoverdrachten.

Deze tijdelijke opschorting is niet van toepassing voor loonbeslagen voor:

  • alimentatieschulden (onderhoudsgeld);
  • invorderingen in strafzaken;
  • invorderingen ingevolge sociale of fiscale fraude;
  • kennigsgevingen van wettelijke hypotheek.

Daarnaast kan de werknemer kiezen om de tijdelijke opschorting niet toe te passen en dus het (loon)beslag of loonoverdracht verder te laten uitvoeren.

De tijdelijke opschorting kan nog verlengd worden bij KB teneinde rekening te houden met de duurtijd van de maatregelen genomen met het oog op de strijd tegen de COVID-19-pandemie.

Tijdelijke verhoging grensbedragen

Daarnaast wordt ook opnieuw voorzien in tijdelijke verhoging van de grenzen voor het bepalen van het voor beslag of overdracht vatbaar gedeelte van het loon en dit vanaf 24/12/2020 tot 31/03/2021. 

De tijdelijke verhoging van de grenzen kan nog verlengd worden bij KB teneinde rekening te houden met de duurtijd van de maatregelen genomen met het oog op de strijd tegen de COVID-19-pandemie.

Tijdens de ministerraad van 19 maart 2021 werd beslist deze tijdelijke verhoging te verlengen tot en met 30 juni 2021. 

Het KB dat voorziet in de verlenging tot 30/06/2021 werd op 31/03/2021 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.  

Tijdens de ministerraad van 4 juni 2021 werd beslist deze tijdelijke verhoging te verlengen tot en met 30 september 2021. Het KB werd op  30/06/2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Opgelet: voor alimentatieschulden is het netto-inkomen volledig voor beslag vatbaar.

Hieronder een overzicht van de tijdelijk verhoogde grenzen.

1. Beroepsinkomsten

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.366 EUR0%
1.366,01 – 1.467 EUR20%
1.467,01 – 1.619 EUR30%
1.619,01 – 1.770 EUR40%
> 1.770EUR100%

 

2. Vervangingsinkomen

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.366 EUR0%
1.366,01 – 1.467 EUR20%
1.467 – 1.770 EUR40%
> 1.770 EUR100%

 

3. Vermindering kind ten laste

Het voor beslag of overdracht vatbare bedrag kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Dit bedrag wordt tijdelijk verhoogd naar 84 euro per kind ten laste

 

Bron: Wet van 20/12/2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 24/12/2020; Ministerraad van 19 maart 2021; KB van 29/03/2021 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 31/03/2021;  Koninklijk besluit van 24/06/2021 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 30/06/2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.