Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Tijdskrediet landingsbaan: uitkeringen vanaf 55 jaar voor bepaalde mindervalide werknemers?

By 30 augustus 2023No Comments

Ter herinnering

In het stelsel van het eindeloopbaantijdskrediet moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het recht op eindeloopbaantijdskrediet geregeld door cao nr. 103ter en het recht op de betaling van een onderbrekingsuitkering bij de opname van het tijdskrediet landingsbaan door de RVA.

Wanneer de werknemers een onderbrekingsuitkering van de RVA willen genieten, is de leeftijdsvoorwaarde in het algemeen stelsel bepaald op 60 jaar of ouder.

In afwijking hiervan voorziet CAO nr. 170 in onderbrekingsuitkeringen bij een onderbreking tot de helft of met een vijfde vanaf de leeftijd van 55 voor de periode 1 juli 2023 – 30 juni 2025 indien de werknemer op het moment van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever onder één van de hieronder voorziene uitzonderingen valt (lange loopbaan (35 jaar beroepsverleden), zwaar beroep of onderneming in moeilijkheden of herstructurering). In dit kader is het vereist dat een sectorale cao of, in geval van tewerkstelling in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, een ondernemings-cao is afgesloten in toepassing van de interprofessionele CAO nr. 170.

Specifieke uitzondering: mindervalide werknemers

In de NAR werd een CAO gesloten die het interprofessionele kader vastlegt voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, voor de verlaging van de leeftijdsgrens tot 55 jaar voor de toegang
tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan, voor sommige mindervalide werknemers die hun arbeidsduur verminderen tot een halftijdse betrekking of met een vijfde en die op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever ten minste 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen rechtvaardigen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder “mindervalide werknemers”: de doelgroepwerknemers tewerkgesteld bij werkgevers die onder het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (PC 327) ressorteren.

Opgelet: het omkaderingspersoneel komt niet in aanmerking!

De CAO is specifiek van toepassing op periodes van vermindering van arbeidsprestaties waarvoor de aanvangsdatum of de datum van verlenging gelegen is tijdens de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst (periode 01/07/2023 – 30/06/2025).  Er is expliciet voorzien dat de CAO verlengd of aangepast kan worden na 30/06/2025.

 

 

Bron: CAO nr. 171 van 18/07/2023 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens,
wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor sommige mindervalide werknemers, www.cnt-nar.be; CAO nr. 170 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering, www.cnt-nar.be. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.