Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Tijdskrediet landingsbaan vanaf 55 jaar in ondernemingen in moeilijkheden/hestructurering

By 27 juni 2024No Comments

In het stelsel van het eindeloopbaantijdskrediet moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het recht op eindeloopbaantijdskrediet geregeld door cao nr. 103ter en het recht op de betaling van een onderbrekingsuitkering bij de opname van het tijdskrediet landingsbaan door de RVA.

Wanneer de werknemers een onderbrekingsuitkering van de RVA willen genieten, is de leeftijdsvoorwaarde in het algemeen stelsel bepaald op 60 jaar of ouder.

In afwijking hiervan voorziet CAO nr. 170 in onderbrekingsuitkeringen bij een onderbreking tot de helft of met een vijfde vanaf de leeftijd van 55 voor de periode 1 juli 2023 – 30 juni 2025 indien de werknemer op het moment van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever onder één van de hieronder voorziene uitzonderingen valt (lange loopbaan (35 jaar beroepsverleden), zwaar beroep of onderneming in moeilijkheden of herstructurering). In dit kader is het vereist dat een sectorale cao of, in geval van tewerkstelling in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, een ondernemings-cao is afgesloten in toepassing van de interprofessionele CAO nr. 170.

De regering heeft onlangs een wijziging aangebracht aan de procedure voor de uitzondering bij een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Voor het recht op uitkeringen moet de aanvangsdatum van het tijdskrediet eindeloopbaan vallen tijdens een periode van erkenning van de onderneming, door de minister bevoegd voor Werk, als onderneming in herstructurering of onderneming in moeilijkheden in toepassing van de regelgeving met betrekking tot de werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Bijkomend zal voor de toepassing van de verlaagde leeftijdsvoorwaarde naar 55 jaar, de onderneming in moeilijkheden ook een cao moeten sluiten waarin expliciet opgenomen wordt dat cao nr. 170 van toepassing is.

Ten slotte moet aan volgende voorwaarden ook voldaan zijn :

  • De onderneming moet de erkenningsaanvraag kaderen binnen een herstructureringsplan en bewijst dat hierdoor ontslagen zijn vermeden;
  • de minister moet uitdrukkelijk in de erkenningsbeslissing vermelden dat aan deze voorwaarde voldaan is.

Ter staving moest de onderneming bij de erkenningsaanvraag stukken voegen waaruit een afname blijkt van het aantal werknemers dat overstapt naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag door deze landingsbanen.

Daar de leeftijdsvoorwaarde voor beide systemen verschillend is (55 jaar bij landingsbanen en 60 jaar bij swt) was dit bewijs echter moeilijk te leveren.

Vanaf 4 juni 2024 is deze voorwaarde bijgevolg geschrapt. Ondernemingen moeten vanaf deze datum niet meer aantonen dat het aantal werknemers dat naar het SWT-stelsel overgaat, is afgenomen door de opname van landingsbanen tijdskrediet vanaf 55 jaar.

Bron : KB van  25 mei 2024 tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 4 juni 2024.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.