Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Toch aanpassing van het contingent gelegenheidsarbeid land-en tuinbouw voor 2023? – update

By 31 augustus 2023No Comments

Volgens diverse mediaberichten zou het kernkabinet op vrijdag 09/06/2023 een akkoord bereikt hebben om het contingent voor gelegenheidswerknemers in de land-en tuinbouw opnieuw uit te breiden voor 2023.

Gelegenheidsarbeid land-en tuinbouw

Het systeem van gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector is een voordelig regime voor de tewerkstelling van gelegenheidsarbeiders. De socialezekerheidsbijdragen die voor de gelegenheidsarbeiders verschuldigd zijn, worden immers niet berekend op basis van het werkelijke loon, maar op basis van een forfaitair dagloon, en dit gedurende een bepaald aantal arbeidsdagen.

Contingent 2023

Ten gevolge van de coronacrisis werd het contingent gelegenheidsarbeid in de land-en tuinbouw in 2020, 2021 en 2022 verhoogd (“Contingent gelegenheidsarbeid land-en tuinbouw 2022 – update“). Deze regeling liep af op 31/12/2022. 

Eind 2022 hadden de sociale partners reeds een akkoord bereikt om het aantal dagen gelegenheidsarbeid voor alle productiesectoren in de tuinbouw op te trekken van 65 dagen naar 100 dagen zoals dit tijdens de coronacrisis reeds het geval was. Er was echter nog geen politiek akkoord hieromtrent.

Op de Ministerraad van 30 juni 2023 werden een aantal aanpassingen aan de wettelijke bepalingen inzake de gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector goedgekeurd in eerste lezing. De ontwerpteksten zijn nu ter advies overgemaakt aan de Raad van State.

Op basis van de tussentijdse instructies van de RSZ en de berichtgeving van de ministerraad van 30/06/2023 zou volgende nieuwe regeling van toepassing zijn vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 (onder voorbehoud van publicatie van de wet en het KB in het Belgisch staatsblad!).

  • het aantal dagen gelegenheidswerk wordt verhoogd naar 100 dagen voor alle productiesectoren in de tuinbouw en naar 50 dagen in de landbouw;
  • Opgelet: het aantal dagen als uitzendkracht blijft ongewijzigd (30 dagen landbouw en 65 dagen tuinbouw);
  • Er wordt een speciale regeling ingevoerd voor de melkveehouderij (hoofdactiviteit het fokken van melkvee en NACE-code 01.410) met name 100 halve dagen voor het melken, voederen, verzorgen van de dieren en schoonmaken van de stal. Deze speciale regeling geldt niet voor uitzendarbeid;
  • De specifieke verhoging met 35 dagen in de witloof- en champignonteelt vervalt. In de witloofsector blijft wel een onderscheid bestaan tussen de dagforfaits voor de eerste 65 en de volgende 35 dagen.
  • de regel die de champignonsector beperkt tot de periode van 156 dagen intense activiteit wordt gehandhaafd;

Instructies RSZ (onder voorbehoud): regeling 1 juli tot en met 31 december 2023 

Sector niet interimWerkgeverscategorieFunctienr.Maximum dagen/jaar
LandbouwCategorieën 193 en 293code 9150
MelkveeCategorieën 193 en 293code 91100 halve dagen
TuinbouwCategorie 194code 99100
ChampignonsCategorieën 194 en 594code 92100
FruitteeltCategorie 194code 93100
BloemenCategorie 494code 89100
Witloof (eerste 65 dagen)Categorieën 194 en 594code 8865
Witloof (35 volgende dagen)Categorieën 194 en 594code 9035

 

Sector InterimWerkgeverscategorieFunctienrMaximum dagen/jaar
LandbouwCategorieën 097 en 497code 9130
MelkveeCategorieën 097 en 497code 9130
TuinbouwCategorieën 097 en 497code 9965
ChampignonsCategorieën 097 en 497code 9265
FruitteeltCategorieën 097 en 497code 9365
BloemenCategorieën 097 en 497code 8965
WitloofCategorieën 097 en 497code 8865
  • in de landbouwsector worden de dagforfaits verlaagd ter compensatie van de verhoging van de minimumlonen (cao).
  • er worden dagforfaits ingevoerd voor de bloemen- en fruitteelt.

De RSZ zal via tussentijdse instructies verder communiceren over de verlaging van de dagforfaits aangezien de regelgeving hieromtrent nog niet werd goedgekeurd. 

  • Het loon van de gelegenheidswerknemers in de land-en tuinbouw wordt vanaf 01/07/2023 opgetrokken tot het loon van de eerste categorie van reguliere arbeid. Dit betekent een brutoloonstijging met 10 à 15% (bovenop de index).

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op diverse berichten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron: diverse media; https://www.boerenbond.be/actualiteit/akkoord-over-de-100-dagenregeling-voor-seizoenarbeid-voor-2023; http://www.agripress.be/start/artikel/616902/nl; https://www.avbs.be/actualiteit/akkoord-over-100-dagenregeling-seizoenarbeid; RSZ tussentijdse instructies 2023/2; Voorontwerp van wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw; Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 8bis, 31bis et 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.