Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanpassing van het contingent gelegenheidsarbeid land-en tuinbouw voor 2023? – update

By 29 november 2023No Comments

Volgens diverse mediaberichten zou het kernkabinet op vrijdag 09/06/2023 een akkoord bereikt hebben om het contingent voor gelegenheidswerknemers in de land-en tuinbouw opnieuw uit te breiden voor 2023.

Op 23 november 2023 werd het KB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Gelegenheidsarbeid land-en tuinbouw

Het systeem van gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector is een voordelig regime voor de tewerkstelling van gelegenheidsarbeiders. De socialezekerheidsbijdragen die voor de gelegenheidsarbeiders verschuldigd zijn, worden immers niet berekend op basis van het werkelijke loon, maar op basis van een forfaitair dagloon, en dit gedurende een bepaald aantal arbeidsdagen.

Contingent 2023

Ten gevolge van de coronacrisis werd het contingent gelegenheidsarbeid in de land-en tuinbouw in 2020, 2021 en 2022 verhoogd (“Contingent gelegenheidsarbeid land-en tuinbouw 2022 – update“). Deze regeling liep af op 31/12/2022. 

Eind 2022 hadden de sociale partners reeds een akkoord bereikt om het aantal dagen gelegenheidsarbeid voor alle productiesectoren in de tuinbouw op te trekken van 65 dagen naar 100 dagen zoals dit tijdens de coronacrisis reeds het geval was. Er was echter nog geen politiek akkoord hieromtrent.

Op de Ministerraad van 30 juni 2023 werden een aantal aanpassingen aan de wettelijke bepalingen inzake de gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector goedgekeurd in eerste lezing. De ontwerpteksten zijn nu ter advies overgemaakt aan de Raad van State.

Onderstaande reling is van toepassing vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023

  • het aantal dagen gelegenheidswerk wordt verhoogd naar 100 dagen voor alle productiesectoren in de tuinbouw en naar 50 dagen in de landbouw;
  • Opgelet: het aantal dagen als uitzendkracht blijft ongewijzigd (30 dagen landbouw en 65 dagen tuinbouw);
  • Er wordt een speciale regeling ingevoerd voor de melkveehouderij (hoofdactiviteit het fokken van melkvee en NACE-code 01.410) met name 100 halve dagen voor het melken, voederen, verzorgen van de dieren en schoonmaken van de stal. Deze speciale regeling geldt niet voor uitzendarbeid;
  • De specifieke verhoging met 35 dagen in de witloof- en champignonteelt vervalt. In de witloofsector blijft wel een onderscheid bestaan tussen de dagforfaits voor de eerste 65 en de volgende 35 dagen.
  • de regel die de champignonsector beperkt tot de periode van 156 dagen intense activiteit wordt gehandhaafd;
  • in de landbouwsector worden de dagforfaits verlaagd ter compensatie van de verhoging van de minimumlonen (cao).
  • er worden dagforfaits ingevoerd voor de bloemen- en fruitteelt.
  • Het loon van de gelegenheidswerknemers in de land-en tuinbouw wordt vanaf 01/07/2023 opgetrokken tot het loon van de eerste categorie van reguliere arbeid. Dit betekent een brutoloonstijging met 10 à 15% (bovenop de index).

Overzicht voor de periode 01/07/2023 – 31/12/2023: 

Sector niet interimWerkgeverscategorieFunctienr.Maximum dagen/jaarDagforfait
LandbouwCategorieën 193 en 293code 915012,04 euro
MelkveeCategorieën 193 en 293code 91100 halve dagen12,04 euro
TuinbouwCategorie 194code 9910024,80 euro
ChampignonsCategorieën 194 en 594code 9210024,80 euro
FruitteeltCategorie 194code 9310021,87 euro
BloemenCategorie 494code 8910015,73 euro
Witloof (eerste 65 dagen)Categorieën 194 en 594code 886524,80 euro
Witloof (35 volgende dagen)Categorieën 194 en 594code 903531,01 euro

 

Sector InterimWerkgeverscategorieFunctienrMaximum dagen/jaarDagforfait
LandbouwCategorieën 097 en 497code 913012,04 euro
MelkveeCategorieën 097 en 497code 913012,04 euro
TuinbouwCategorieën 097 en 497code 996524,80 euro
ChampignonsCategorieën 097 en 497code 926524,80 euro
FruitteeltCategorieën 097 en 497code 936521,87 euro
BloemenCategorieën 097 en 497code 896515,73 euro
WitloofCategorieën 097 en 497code 886524,80 euro

 

Advies NAR

Op 26/09/2023 heeft de NAR een advies uitgebracht over het voorontwerp van wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw.  Er werd daarbij een verdeeld advies uitgebracht meer bepaald met betrekking tot de uitsluiting van de uitzendkrachten voor de verhoging van het contingent,  zoals gevraagd door de sociale partners in PC 144 en PC 145. 

De leden die het VBO vertegenwoordigen zijn niet akkoord met het feitelijke verschil in behandeling voor uitzendkrachten. Zij pleiten ervoor dat de uitzendkrachten, die onder dezelfde voorwaarden in dienst zijn bij klant-gebruikers in deze sectoren, ook hetzelfde aantal dagen gelegenheidswerk (100 dagen in de tuinbouw en 50 dagen in de landbouw) kunnen genieten als de werknemers die rechtstreeks in dienst worden genomen door deze ondernemingen. 

De leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen daarentegen sluiten zich aan bij het standpunt van de sociale partners om de regeling te beperken tot werknemers in dienst van de land- en tuinbouwbedrijven (m.a.w. niet voor de uitzendkrachten). 

 

Bron: diverse media; https://www.boerenbond.be/actualiteit/akkoord-over-de-100-dagenregeling-voor-seizoenarbeid-voor-2023; http://www.agripress.be/start/artikel/616902/nl; https://www.avbs.be/actualiteit/akkoord-over-100-dagenregeling-seizoenarbeid; RSZ tussentijdse instructies 2023/2; Voorontwerp van wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw; Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 8bis, 31bis et 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Advies nr. 2.379 van 26/09/2023, Voorontwerp van wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw, https://cnt-nar.be;Wet van 08/11/2023 houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw (1), BS 23 november 2023; Koninklijk besluit van 08/11/2023 tot wijziging van artikelen 8bis, 31bis en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 23 november 2023. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.