Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Transportsector en Brexit: internationaal paspoort verplicht vanaf 1 oktober

By 31 augustus 2021No Comments

Aangezien het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie, heb je voor verplaatsingen, zowel privé als professioneel naar het Verenigd Koninkrijk een internationaal paspoort nodig vanaf 1 oktober 2021.

Deze verplichting geldt dus ook voor chauffeurs die naar het Verenigd Koninkrijk rijden. Voor Belgische onderdanen kan de aanvraag voor een internationaal paspoort ingediend worden bij de gemeente van hun domicilie. De overige chauffeurs (geen Belgische nationaliteit) kunnen het paspoort aanvragen bij hun ambassade of consulaat.

Let wel, het afleveren van zo’n paspoort neemt enige tijd in beslag. Werkgevers wijzen hun werknemers hier dus best tijdig op.

Voor het aanvragen van het internationaal paspoort moet de werknemer een vergoeding betalen, die kan variëren tussen de 85 € en de 310 €.

Gelet op deze kostprijs heeft het paritair comité inzake het wegvervoer en logistiek (PC 140) een cao van 17 juni 2021 uitgevaardigd, die tweeledig is.

Tussenkomst in de kosten voor de werkgever

De sociale partners in het betreffende paritair comité hebben besloten dat de werkgever ertoe gehouden is de reële aanschafkost van het internationaal paspoort integraal op zich te nemen voor de chauffeurs die naar en in het Verenigd Koninkrijk rijden en om die reden zich in 2021 een internationaal paspoort hebben of zullen moeten aanschaffen.

Tussenkomst Sociaal Fonds Transport en Logistiek

Het fonds betaalt aan de werkgever een forfaitair bedrag van 50 € per werknemer terug.

Deze tussenkomst is evenwel beperkt tot 1 keer per 7 jaar per chauffeur. Voor wat betreft de chauffeurs, dienen het arbeiders te zijn, ingeschreven in de RSZ-categorie 083 van de sector transport en logistiek.

Aanvraagprocedure

De werkgever moet het formulier aanvraag financiële tussenkomst internationaal paspoort invullen en overmaken aan het fonds, samen met een kopie van het paspoort een kopie van de loonfiche, en dit binnen de 3 maanden na de aankoop van het internationaal paspoort.

De werkgever moet tevens op eer verklaren dat de arbeiders, voor wie hij een tussenkomst aanvraagt, naar het Verenigd Koninkrijk moeten rijden voor de uitoefening van hun beroep.

Extra bewijsstukken kunnen opgevraagd worden.

 

Bron: Cao van 17 juni 2021 betreffende de tusssenkomst in de kosten voor een internationaal paspoort voor chauffeurs die naar het Verenigd Koninkrijk rijden.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.