Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Uitbreiding algemeen studentencontingent en neutralisering zorgsector Q1 2023 – update

By 31 januari 2023No Comments

Het begrotingsakkoord bevat enkele maatregelen met betrekking tot studentenarbeid.

Ter herinnering

Studenten kunnen in bepaalde gevallen tewerkgesteld worden met een solidariteitsbijdrage van 8,14%, waarvan 2,71% ten laste van de student en 5,43% ten laste van de werkgever. Dit voordelig RSZ regime is enkel van toepassing indien:

  • er een ondertekende studentenovereenkomst is,
  • de student niet werkt tijdens periodes van verplichte aanwezigheid op school (de momenten waarop de student geacht wordt de lessen of activiteiten te volgen aan de onderwijsinstelling waaraan hij verbonden is) en
  • voor maximum 475 uren per kalenderjaar (= studentencontingent).

Alle sectoren – verhoging contingent 

Voor 2023 en 2024 voorziet de regering een verhoging van het studentencontingent van 475u naar 600u per jaar. Dit geldt voor alle sectoren. 

Er werd daarbij voorzien dat de verhoging geëvalueerd zal worden in 2024.

Opgelet: dit kan gevolgen hebben voor  het ‘ten laste’ zijn van de ouders en de kinderbijslag. De maximumbedragen voor het fiscaal ten laste zijn vanaf 2023 zijn nog niet gekend. 

Vlaanderen heeft een voorontwerp goedgekeurd dat voorziet voor het recht op de gezinsbijslagen in een verhoging van het aantal toegelaten uren studentenarbeid. In2023 en 2024 kunnen studenten telkens tot 600 uur studentenarbeid presteren zonder dat dit deze tewerkstelling zal leiden tot een schorsing van het recht op de gezinsbijslagen (groeipakker). Hierdoor wordt vermeden dat de studenten die extra uren studentenarbeid presteren als gevolg van de aangepaste federale regelgeving niet alsnog negatieve gevolgen ondervonden van deze extra uren in het kader van het recht op gezinsbijslagen.

Via de website van Famiwal (Wallonië) wordt aangekondigd dat men 600u per jaar kan werken via een studentencontract zonder impact op de kinderbijslag. Na de 600u als student krijgt men het statut van onderworpen werknemer waarbij er een quata geldt van 240u/trimester. De overige voorwaarden kan men terugvinden op de website van Famiwal. 

Voor Brussel is er geen wijziging aangekondigd aangezien daar een grens van 240u/ kwartaal van toepassing is, met uitzondering van het 3e kwartaal (juli-september) indien men het volgende schooljaar naar school blijft gaan. 

Zorgsector – neutralisering t.e.m 31/03/2023

Er wordt voor het 1e kwartaal van 2023 opnieuw voorzien in een verlenging van de volledige neutralisatie van de uren die een student presteert in de zorgsector. Dit geldt ook voor de uren die als student-uitzendkracht gepresteerd worden bij de klant-gebruikers die tot deze sector behoort. Deze uren tellen niet mee voor het contingent van 600 uren voor 2023.

Zorgsector:

PC 318 (gezins- en bejaardenhulp – werkgeverscategorie 211 en 611)
PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962)
PC 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 025 , 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735,  812, 822, 830 en 911)
PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector – werkgeverscategorie 122 en 322)
PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector — werkgeverscategorie 022 en 222)
de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van COVID-19 vaccinatiecentra en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum
de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de contactopsporing in het kader van het COVID-19 coronavirus
openbare zorginstellingen met volgende NACE-codes:
86101 – algemene ziekenhuizen, muv geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
86102 – geriatrische ziekenhuizen
86103 – gespecialiseerde ziekenhuizen
86104 – psychiatrische ziekenhuizen
86109 – overige hospitalisatiediensten
86210 – huisartspraktijken
86901 – activiteiten medische laboratoria
86903 – ziekenvervoer
86904 – activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
86905 – ambulante revalidatieactiviteiten
86906 – verpleegkundige activiteiten
86909 – overige menselijke gezondhgeidszorg n.e.g.
87101 – rust- en verzorgingstehuizen
87109 – overige verpleeginstellingen  met huisvesting
87201 – Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
87202 – Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
87203 – Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
87204 – Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
87205 – Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
87209 – Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
87301 – rusthuizen voor ouderen
87302 – Serviceflats voor ouderen
87303 – Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap
87304 – Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap
87309 – Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
87901 – integrale jeugdhulp met huisvesting
87902 – Algemeen welzijnswerk met huisvesting
87909 – Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
88101 – Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
88102 – Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
88103 – Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88104 – Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88109 – Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
88911 – Kinderdagverblijven en crèches
88912 – Kinderopvang door onthaalmoeders
88919 – Overige kinderopvang
88991 – Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88992 – Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88993 – Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
88994 – Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
88996 – Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
88999 – Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.

 

Bron: RSZ kwartaalanpassingen 2022/4; KB 19/12/2022 tot wijziging van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 27 december 2022. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.