Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Economische werkloosheid vanaf 1 januari 2023 – update

By 31 januari 2023maart 8th, 2023No Comments

Sinds 01/07/2022 is de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona niet langer van toepassing en moeten de normale procedures en formaliteiten in het kader van tijdelijke werkloosheid opnieuw toegepast worden.

Voor de periode van 01/07/2022 t.e.m. 31/12/2022 werd daarbij echter nog voorzien in enkele tijdelijke versoepelingen. 

Vanaf 01/01/2023 zullen deze tijdelijke versoepelingen niet langer van toepassing zijn waardoor de normale procedures zoals die bestonden voor maart 2020 opnieuw toegepast moeten worden. De RVA heeft dit ondertussen ook bevestigd via een nieuwsbericht. 

De specifieke vorm van economische werkloosheid energiecrisis zal wel nog mogelijk zijn t.e.m. 31/03/2023 en hiervoor gelden wel nog specifieke kennisgevingstermijnen! 

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken – arbeiders 

Voor deze tijdelijke werkloosheid zijn volgende acties vereist (zie het infoblad E22 en infoblad E21 voor bouwsector):

Bijvoorbeeld:
De mededeling wordt verstuurd op maandag 02.01.2023. De regeling kan ingaan op dinsdag 10.01.2023 (7 kalenderdagen later).

 • voorafgaand informeren van de betrokken werknemers en ondernemingsraad (of vakbondsafgevaardigden) ten minste 7 kalenderdagen voor de 1e voorziene werkloosheidsdag;
 • voorafgaand bezorgen van een controledocument C.3.2. A aan de betrokken werknemers (Bouwsector: controledocument C.3.2. A – bouw);
 • validatie van het controledocument C.3.2. A in het validatieboek ten laatste de dag waarop u de kaarten overhandigt aan de werknemers;
 • tijdige elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag van de betrokken werknemers in de betrokken maand;
 • ASR aangiften scenario 2 (uitkeringsaanvraag) én scenario 5 (maandelijkse aangifte);
 • betaling aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid (werkgever of sociaal fonds afhankelijk van de sectorale regels terzake).

Let wel, afhankelijk van de gekozen regeling (volledige schorsing, kleine schorsing of grote schorsing) zal je ook rekening moeten houden met een verplichte werkweek.

AardModaliteitenMaximumduur (+ verplichte werkweek)
Volledige schorsing0 arbeidsdagen4 weken (28 kalenderdagen) + verplichte werkweek
Grote schorsing< 3 arbeidsdagen/ week of< 1 arbeidsweek / 2 weken (minstens 2 arbeidsdagen)3 maanden + verplichte werkweek
Kleine schorsing≥ 3 arbeidsdagen / week of≥ 1 arbeidsweek / 2 weken12 maanden

Voorbeeld: bij een volledige schorsing kan je de arbeiders 4 weken op tijdelijke werkloosheid zetten, na deze periode van vier weken moet je evenwel de arbeiders verplicht één week laten werken.

Opgelet : hou rekening met eventueel bestaande gunstigere sectorale afwijkingen via KB.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken – bedienden

Indien u reeds aan de normale preliminaire voorwaarden voor het invoeren van economische werkloosheid bedienden voldoet (erkenning onderneming in moeilijkheden en cao of ondernemingsplan waarin de mogelijkheid tot invoeren schorsing bedienden is voorzien nog van toepassing is) en u hiervoor in het verleden reeds een C106 formulier aan de RVA heeft bezorgd, dan kan u deze regeling toepassen.

 AardModaliteitenMaximumduur  
 Volledige schorsing 0 arbeidsdagen 16 weken
 Gedeeltelijke schorsing ≥ 2 arbeidsdagen/week 26 weken

Voor deze tijdelijke werkloosheid zijn volgende acties vereist (zie het infoblad E55):

 • een voorafgaandelijke elektronische mededeling van de voorziene periode van tijdelijke werkloosheid ten minste 7 kalenderdagen voor de 1e voorziene werkloosheidsdag;
 • voorafgaand informeren van de betrokken werknemers en ondernemingsraad (of vakbondsafgevaardigden) ten minste 7 kalenderdagen voor de 1e voorziene werkloosheidsdag;
 • voorafgaand bezorgen van een controledocument C.3.2. A aan de betrokken werknemers;
 • validatie van het controledocument C.3.2. A in het validatieboek ten laatste de dag waarop u de kaarten overhandigt aan de werknemers;
 • tijdige elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag van de betrokken werknemers in de betrokken maand;
 • ASR aangiften scenario 2 (uitkeringsaanvraag) én scenario 5 (maandelijkse aangifte);
 • betaling aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid (werkgever of sociaal fonds afhankelijk van de sectorale regels terzake).

Indien u nog niet aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van economische werkloosheid bedienden voldoet, kan u een beroep doen op de algemene regeling (via CAO of ondernemingsplan) of op basis van CAO nr. 159 (van 01/01/2022 – 30/06/2023). Hiervoor is het vereist dat de onderneming erkend wordt als onderneming in moeilijkheden. Hiervoor dienen de nodige administratieve stappen doorlopen te worden en moet er rekening gehouden worden met de doorlooptijd.

Voor deze erkenning als onderneming in moeilijkheden moet er een specifieke procedure gevolgd worden en moet men voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • Hetzij een substantiële vermindering (10 % in vergelijking met hetzelfde kwartaal van één van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat) van het zakencijfer, van de productie of van de bestellingen. Het bewijs van de daling van het omzetcijfer wordt geleverd door de BTW-aangiften van de betreffende kwartalen. Een vermindering van de productie of van de bestellingen kan, naast de BTW-aangiften ten indicatieve titel, aangetoond worden door andere bewijskrachtige documenten zoals boekhoudkundige stukken en verslagen aan de ondernemingsraad.
 • Hetzij een aanzienlijk gebruik (minstens 10 % van het totaal aantal dagen aangegeven aan de RSZ) van de tijdelijke werkloosheid voor werklieden.
 • Hetzij door de Minister van Werk erkend zijn als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

Tip: Voor verdere begeleiding hierin kan je contact opnemen met onze juridische dienst (legal@prato.be).

Opgelet: de aanvullende cao nr. 159 loopt af op 30/06/2023. Indien u daarna verder gebruik wenst te maken van de regeling schorsing bedienden wegens werkgebrek moet u hiervoor opnieuw de administratieve formaliteiten doorlopen en aantonen dat u een onderneming in moeilijkheden bent. Er zal dan geen nieuw krediet van 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke arbeid geopend worden. Er wordt dus rekening gehouden met een reeds eventueel uitgeput krediet van 01/01/2023 tot 30/06/2023.

Impact werknemers 

 • C3.2 A controlekaart 

De werknemer moet opnieuw in het bezit zijn van een genummerde controlekaart C3.2A vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag tot het einde van de maand. De werknemer moet die kaart kunnen voorleggen aan de sociaal inspecteur wanneer die daarom vraagt.

Vanaf de eerste werkloosheidsdag tot het einde van de maand, moet hij de controlekaart C3.2A invullen volgens de instructies die erop vermeld staan.

Op het einde van de maand moet de werknemer zijn controlekaart C3.2A indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV, HVW).

 • C3.2-WerknemerAanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid + formulier C1-Aangifte van de persoonlijke en familiale toestand

De uitkeringsaanvraag zal terug moeten gebeuren via het gewone formulier C3.2-werknemer-Aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid. 

Het dossier van de werknemer moet opnieuw een formulier C1 betreffende de aangifte van de persoonlijke en familiale toestand bevatten.
Daaruit volgt dat er geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid meer kunnen worden betaald indien het dossier van de werknemer geen formulier C1 betreffende de aangifte van de persoonlijke en familiale toestand bevat. Op dat formulier moet de werknemer aangifte doen van het uitoefenen van bijkomstige activiteiten of het ontvangen van inkomsten die een invloed kunnen hebben op het recht op uitkeringen. De werknemer kan daarvoor contact opnemen met zijn uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV, HVW).

 • Werknemers ouder dan 65 jaar die een pensioen genieten, kunnen geen aanspraak meer maken op uitkeringen tijdelijke werkloosheid

 

Bron: https://www.rva.be/nl/nieuws/einde-van-de-begeleidende-maatregelen-tijdelijke-werkloosheid-ingevoerd-naar-aanleiding-van-de-coronapandemie; RVA “FAQ TW vanaf 01.01.2023” (geactualiseerd op 18/01/2023).

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.