Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Uitbreiding begrip ‘kind met een handicap’

By 29 mei 2019No Comments

Het begrip ‘kind met een handicap’ voor tijdskrediet, ouderschapsverlof en adoptieverlof werd in 2018 uitgebreid zodat de handicap voortaan in al zijn dimensies in aanmerking wordt genomen.

Voor het recht op uitkeringen bij tijdskrediet moest er echter nog een KB verschijnen.  Het KB van 22 april 2019 heeft het begrip ‘kind met een handicap’ nu ook uitgebreid voor het recht op uitkeringen bij tijdskrediet vanaf 1 mei 2019.

Kind met een handicap

Een kind dat voldoet aan minstens 9 punten in de 3 pijlers van de medisch-sociale schaal samen, valt voortaan ook onder de definitie van ‘kind met een handicap’.

Als ‘kind met een handicap’ wordt beschouwd een kind dat voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • een handicap hebben van minstens 66%
  • of een handicap hebben die het volgende met zich meebrengt:
    • minstens 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal, in de zin van de kinderbijslagreglementering
    • of minstens 9 punten in de 3 pijlers van de medisch-sociale schaal samen, in de zin van de kinderbijslagreglementering

Tijdskrediet

Een werknemer kan tijdskrediet opnemen voor de zorg voor een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar.

Cao nr. 103quater heeft de definitie van het begrip ‘kind met een handicap’ in 2018 uitgebreid voor het recht bij de werkgever. Deze uitbreiding is van toepassing op alle aanvragen en verlengingsaanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 01/04/2018.

Het KB dat het recht op uitkeringen regelt, moest echter ook nog aangepast worden. Het KB van 22 april 2019 heeft de uitbreiding nu ook voorzien voor het recht op uitkeringen bij tijdskrediet vanaf 1 mei 2019.

Ouderschapsverlof en adoptieverlof

In het kader van de opname van ouderschapsverlof en adoptieverlof is het begrip ‘kind met een handicap’ van belang.

  • Een werknemer kan immers ouderschapsverlof opnemen voor een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar (i.p.v. 12 jaar).
  • De maximumduur van adoptieverlof wordt verdubbeld indien het gaat over een gehandicapt kind.

De wet van 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen heeft het begrip ‘kind met een handicap’ uitgebreid zowel voor het recht bij de werkgever als voor de onderbrekingsuitkeringen. Deze uitbreiding is van toepassing voor aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 31/12/2019.

 

Bron: Cao nr. 103quater tot aanpassing van cao nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen van 29 januari 2018; De wet van 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 21 december 2018; KB van 22 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 6 mei 2019. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.