Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Uitbreiding bevoegdheden inspectiediensten met het oog op naleving coronamaatregelen op de werkvloer

By 29 juli 2020No Comments

De regering heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in het sociaal strafwetboek naar aanleiding van de controle op de maatregelen te bestrijding van het coronavirus COVID-19

Steeds meer ondernemingen hebben hun activiteiten hervat waardoor er nieuwe besmettingshaarden kunnen ontstaan. Vandaar dat de regering onderstaande wijzigingen doorgevoerd heeft zodat ook binnen de ondernemingen de coronamaatregelen strikt worden nageleefd, meer in het bijzonder deze i.v.m. de social distancing en het nemen en toepassen van passende preventiemaatregelen. En dit om een snellere uitweg uit de gezondheidscrisis mogelijk te maken.

Bijkomende bevoegdheden sociaal inspecteurs

Het bijzondere machtenbesluit geeft aan een aantal inspectiediensten bijkomende bevoegdheden om naast de sociaal inspecteurs van de algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk na te gaan of binnen de ondernemingen de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, nageleefd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over het opleggen van passende maatregelen of het verbieden van bepaalde handelingen, activiteiten, ….

Het betreft de inspecteurs van volgende diensten of instellingen:

  • de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
  • de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
  • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
  • De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
  • FEDRIS;
  • Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen.

Sanctie van niveau 2 voor niet naleving coronamaatregelen 

Verder heeft de regering het niet naleven van de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID−19 gesanctioneerd met een sanctie van niveau 2. Het betreft meer in het bijzonder de volgende maatregelen:

  • Het maximaal naleven van de social distancing, zijnde de afstand van 1,5 meter tussen alle personen.
  • Wanneer de anderhalve meter afstand niet mogelijk is, zullen er passende preventiemaatregelen genomen moeten worden die in een gelijkwaardige bescherming voorzien. Wij verwijzen hiervoor naar de generieke gids van het FOD WASO of de specifieke sectorale gidsen.

Een sanctie van niveau 2 houdt ofwel een administratieve boete in van 25 tot 250 EUR (vermeerderd met opdeciemen 200 tot 2.000 euro) ofwel een strafrechtelijke boete van 50 tot 500 euro (vermeerderd met opdeciemen 400 tot 4.000 EUR). De geldboetes worden vermenigvuldigd met het aantal werknemers waarvoor de inbreuk wordt vastgesteld.

Inwerkingtreding

Het besluit is op 3 juli 2020 in werking getreden.

 

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID−19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, hoofdstuk 6, BS 3 juli 2020

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.