Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Toepassing tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor opvang kind – update

By 12 januari 2022No Comments

De wet van 23 oktober 2020 voorzag reeds het recht op tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers voor opvang van hun kind in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang van personen met een handicap van hun kind. 

De wet van 20 december 2020 voorzag in een uitbreiding naar andere situaties waarin een werknemer zijn kind moet opvangen als gevolg van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en daardoor zijn arbeidsovereenkomst niet verder kan uitvoeren.

Bijgevolg heeft de werknemer het recht om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn wanneer, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken:

  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf of naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school (gedeeltelijk) sluit (vb. bepaalde klassen) of verminderde dienstverlening als maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken; 
  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf of naar school kan gaan, omdat het kind verplicht afstandsonderwijs moet volgen als maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf of naar school kan gaan, omdat het kind omwille van een andere reden in quarantaine of in isolatie moet als maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken (Opgelet: Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind is niet mogelijk als het kind terugkeert van vakantie uit een land dat bij vertrek een rode zone was);
  • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omwille van een (gedeeltelijke) stopzetting van de dienstverlening of verminderde dienstverlening als maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
  • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, niet langer kan genieten van de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen omwille van een (gedeeltelijke) stopzetting van de dienstverlening of verminderde dienstverlening als maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Dit geldt zolang het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan of geen gebruik kan maken van de dienstverlening. Hierbij geldt wel de beperking dat bij samenwonende ouders  slechts één ouder voor eenzelfde periode gebruik kan maken van dit recht.

Indien er sprake is van alternerende huisvesting dan kan dit recht enkel ingeroepen worden door de werknemer die  gedurende de periode van sluiting, quarantaine…. effectief samenwoont met het kind.

Kan eveneens worden beschouwd als een sluiting van een school als gevolg een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken:

  • de beslissing van een gemeenschap om de schoolvakantie te verlengen (bijvoorbeeld de vervroeging van de kerstvakantie met één week);
  • de organisatie van afstandsonderwijs.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind is enkel mogelijk voor de dagen waarop de instelling (school, crèche) gewoonlijk geopend is of voor de dagen waarvoor het kind normaal ingeschreven is in het kinderdagverblijf (voor kinderen die nog niet naar school gaan) en voor de dagen waarop contractueel is voorzien dat de werknemer werkt.

Dit is dus niet mogelijk voor de gewone schoolvakanties! 

De werknemer die gebruik maakt van dit recht dient zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

De werknemer dient onverwijld aan de werkgever:

  • het document ‘opvang kind sluiting corona’ ingevuld en ondertekend te bezorgen bij sluiting of overschakeling op afstandonderwijs. De instelling dient deel A in te vullen en de werknemer deel B.  (Dit document is niet nodig in geval van een volledige of gedeeltelijke sluiting van de scholen ten gevolge van een algemene maatregel uitgaande van een bevoegde gemeenschap, tenzij de werkgever hierom verzoekt).
  • het document opvang kind quarantaine corona’ ingevuld en ondertekend te bezorgen samen met het quarantainegetuigschrift als het kind in quarantaine moet.

De werkgever mag de tijdelijke werkloosheid niet weigeren op basis van deze documenten.

De werknemer ontvangt van de RVA een tijdelijke werkloosheidsuitkering (desgevallend na het indienen van een uitkeringsaanvraag door de werknemer). De werkgever dient de formaliteiten te vervullen in het kader van de vereenvoudigde procedure en moet de attesten ter beschikking houden voor een eventuele controle door de RVA.

Werknemers kunnen voorlopig van deze regeling gebruikmaken tot 31/03/2022.

 

Bron: Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 30/12/2020; Wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang van personen met een handicap van hun kind, BS  30 oktober 2020; https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-overmacht-voor-werknemers-als-hun-kind-door-de-coronamaatregelen-niet-naar-het-kinderdagverblijf-de-school-een-centrum-voor-opvang-van-personen-met-een-handicap-kan-gaan; Bron: Wet van 18/07/2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 29 juli 2021; https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-overmacht-voor-werknemers-als-hun-kind-door-de-coronamaatregelen-niet-naar-het-kinderdagverblijf-de-school-een-centrum-voor-opvang-van-personen-met-een-handicap-kan-gaan; 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.