Sociaal-Juridisch

Toepassing tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor opvang kind – update

By 30 juli 2021No Comments

De wet van 23 oktober 2020 voorzag reeds het recht op tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers voor opvang van hun kind in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang van personen met een handicap van hun kind. 

De wet van 20 december 2020 voorziet in een uitbreiding naar andere situaties waarin een werknemer zijn kind moet opvangen als gevolg van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en daardoor zijn arbeidsovereenkomst niet verder kan uitvoeren.

Bijgevolg heeft de werknemer het recht om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn wanneer, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken:

  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf of naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school sluit;
  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf of naar school kan gaan, omdat het kind verplicht afstandsonderwijs moet volgen;
  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf of naar school kan gaan, omdat het kind omwille van een andere reden in quarantaine of in isolatie moet;
  • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan
  • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, niet langer kan genieten van de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.

Dit geldt zolang het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan. Hierbij geldt wel de beperking dat bij samenwonende ouders  slechts één ouder voor eenzelfde periode gebruik kan maken van dit recht.

Indien er sprake is van alternerende huisvesting dan kan dit recht enkel ingeroepen worden door de werknemer die  gedurende de periode van sluiting, quarantaine…. effectief samenwoont met het kind.

De werknemer die gebruik maakt van dit recht dient zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

De werknemer dient onverwijld aan de werkgever:

  • het document ‘opvang kind sluiting corona’ ingevuld en ondertekend te bezorgen bij sluiting of overschakeling op afstandonderwijs. De instelling dient deel A in te vullen en de werknemer deel B.  (Dit document is niet nodig in geval van een volledige of gedeeltelijke sluiting van de scholen ten gevolge van een algemene maatregel uitgaande van een bevoegde gemeenschap, tenzij de werkgever hierom verzoekt).
  • het document ‘opvang kind quarantaine corona ingevuld en ondertekend te bezorgen samen met het quarantainegetuigschrift als het kind in quarantaine moet.

De werknemer ontvangt van de RVA een tijdelijke werkloosheidsuitkering (desgevallend na het indienen van een uitkeringsaanvraag door de werknemer). De werkgever dient de formaliteiten te vervullen in het kader van de vereenvoudigde procedure en moet de attesten ter beschikking houden voor een eventuele controle door de RVA.

Opgelet: indien het kind in quarantaine moet of niet naar school / de opvang kan omdat het samen met de ouder(s) naar een rode zone in het buitenland op reis is vertrokken, dan kan de ouder géén uitkeringen als tijdelijk werkloze genieten omdat het vertrekken naar een rode zone geen overmacht uitmaakt.

Werknemers kunnen van deze regeling gebruikmaken tot 30/09/2021.

Paaspauze? 

De mogelijkheden voor de toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de opvang van kinderen in het kader van de ‘paaspauze’ in het onderwijs, kan u hier terugvinden. 

Annulering zomerkampen 

De RVA heeft in haar FAQ van 26/07/2021 bijkomende instructies gepubliceerd in verband met de toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht corona in het specifieke geval van annulering van een zomerkamp.

Meer informatie kan u hier terugvinden.

Bron: Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 30/12/2020; Wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang van personen met een handicap van hun kind, BS  30 oktober 2020; https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-overmacht-voor-werknemers-als-hun-kind-door-de-coronamaatregelen-niet-naar-het-kinderdagverblijf-de-school-een-centrum-voor-opvang-van-personen-met-een-handicap-kan-gaan; Bron: Wet van 18/07/2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 29 juli 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.