Sociaal-Juridisch

Uitbreiding toepassingsgebied PC 144 en PC 145 met bepaalde bedienden vanaf Q1 2023

By 20 december 2022No Comments

De sociale partners hebben een uitbreiding voorgesteld van het bevoegdheidsgebied van het paritair comité voor de landbouw (PC 144) en het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (PC 145).

Ze vragen om het bevoegdheidsgebied uit te breiden met de bedienden. Het zou dan enkel gaan om de bedienden die momenteel onder het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) vallen.

Er zou expliciet voorzien worden dat dit geen betrekking heeft op de bedienden die ressorteren onder een specifiek bevoegd paritair comité of onder het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector (PC 337).

Volgens de RSZ zou dit vanaf het eerste kwartaal 2023 in voege treden. Ze hebben hierover in hun kwartaalaanpassingen 2022/4 gecommuniceerd.

De KB’s die de uitbreiding van de bevoegdheidsgebieden voorzien voor PC 144 en PC 145 werden ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze uitbreiding zal uitwerking hebben vanaf 01/01/2023. 

Voor de bedienden die vóór 1 januari 2023 onder PC 200 vielen, zal er voorlopig niets wijzigen m.b.t. de loon- en arbeidsvoorwaarden. De huidige loon- en arbeidsvoorwaarde blijven van toepassing totdat PC 144 en PC 145 deze situatie regelen via een bijzondere CAO of tot ze een nieuwe CAO over hetzelfde onderwerp sluiten.

 

Bron: Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités, BS 7 december 2021; RSZ Kwartaalaanpassingen 2022/4; KB van 22/11/2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid (1), BS 15 december 2022; KB van 22/11/2022  tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan (1), BS 15 december 2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.