Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Uitbreiding toepassingsgebied PC 144 en PC 145 met bepaalde bedienden vanaf Q1 2023 – update

By 30 mei 2023No Comments

De sociale partners hebben een uitbreiding voorgesteld van het bevoegdheidsgebied van het paritair comité voor de landbouw (PC 144) en het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (PC 145).

Ze vragen om het bevoegdheidsgebied uit te breiden met de bedienden. Het zou dan enkel gaan om de bedienden die momenteel onder het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) vallen.

Er zou expliciet voorzien worden dat dit geen betrekking heeft op de bedienden die ressorteren onder een specifiek bevoegd paritair comité of onder het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector (PC 337).

Volgens de RSZ zou dit vanaf het eerste kwartaal 2023 in voege treden. Ze hebben hierover in hun kwartaalaanpassingen 2022/4 gecommuniceerd.

De KB’s die de uitbreiding van de bevoegdheidsgebieden voorzien voor PC 144 en PC 145 werden ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze uitbreiding heeft uitwerking vanaf 01/01/2023. 

PC 144 en PC 145 hebben op 12/05/2023 een bijzondere CAO gesloten die de continuïteit van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers regelt, zowel voor de bedienden ie op 31 december 2022 in dienst waren als de bedienden die na die datum aangeworven zijn.

De CAO’s van onbepaalde duur en bepaalde duur (tot de voorziene einddatum) in PC 200 die op 31 december 2022 van toepassing zijn, worden overgenomen tot het moment dat het PC 144 en 145 zelf CAO’s sluiten over de verschillende thema’s.

Er zijn reeds enkele CAO’s gesloten in PC 144 en 145 die retroactief van toepassing zijn vanaf 01/01/2023 met betrekking tot de volgende onderwerpen: 

  • vervoerkosten (~arbeiders PC 144/PC 145);
  • werkkledij;
  • minimumloonschalen;
  • beroepsindeling;
  • eindejaarspremie;
  • ecocheques (referteperiode 01/07 – 30/06, toekenning in december via het Fonds);
  • jaarlijkse premie;
  • arbeidsduur; 
  • maaltijdcheques;

 

Bron: Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités, BS 7 december 2021; RSZ Kwartaalaanpassingen 2022/4; KB van 22/11/2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid (1), BS 15 december 2022; KB van 22/11/2022  tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan (1), BS 15 december 2022; Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.