Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Uitzendarbeid in de publieke sector – Vlaamse en federale overheid

By 31 januari 2019augustus 13th, 2019No Comments

In navolging van de Vlaamse overheid is uitzendarbeid vanaf 1 februari 2019 ook mogelijk in de Federale publieke sector.

Concreet betekent dit dat uitzendkrachten mits naleving van een specifieke procedure en onder bepaalde voorwaarden tewerkgesteld kunnen worden bij bepaalde gebruikers in de Vlaamse en Federale publieke sector.

Er zijn echter nog heel wat openstaande praktische vragen voor de toepassing hiervan.

Hieronder een beknopt overzicht van de door de Vlaamse en Federale overheid uitgewerkte regelingen.

 

Vlaamse overheid Federale overheid
Toepassingsgebied

Vlaamse overheidsdiensten

Departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen, de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen met uitzondering van de Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn), de strategische adviesraden, de met rechtspersoonlijkheid beklede patrimonia, de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (afgekort als “Raad GO!”), de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (afgekort “De Watergroep”), het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Lokale besturen

De provincies en de publiekrechtelijke agentschappen die ervan afhangen; de gemeenten, de openbare instellingen (OCMW) en publiekrechtelijke agentschappen (autonome gemeentebedrijven en autonome provinciebedrijven) en verenigingen (OCMW-verenigingen) die ervan afhangen; de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (intercommunales), de openbare instellingen van de erkende erediensten.

 • HR rail;
 • Belgische technische coöperatie;
 • Belgische investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden;
 • Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie;
 • Federaal agentschap voor opvang van asielzoekers;
 • Overheidsbedrijven die vallen onder de wet van 21.03.1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;
 • De diensten die vallen onder de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambetenarenzaken;
 • Proximus ;
 • NMBS en Infrabel ;
 • Bpost;
 • Belgacontrol.

 

Motieven
 • Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid: schorsing
 • Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid: einde arbeidsovereenkomst
 • Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid: deeltijdse loopbaanonderbreking of vermindering arbeidsprestaties in het kader van zorgkrediet
 • Tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent
 • Tijdelijke vermeerdering van werk
 • Uitzonderlijk werk*
 • Tewerkstellingstrajecten
 • Artistieke prestaties/ artistieke werken
 • Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid: schorsing
 • Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid: einde arbeidsovereenkomst
 • Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid: vermindering arbeidsprestaties art. 102 herstelwet van 22.01.1985 houdende sociale bepalingen
 • Tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent
 • Tijdelijke vermeerdering van werk
 • Uitzonderlijk werk*
 • Proximus / Bpost: motief instroom
Maximale duur12 maanden incl. verlengingen

12 maanden incl. verlengingen

Uitz:

Voor Proximus / Bpost :Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid: schorsing à duur van de gehele schorsing

Motief instroom Proximus / Bpost: minstens 1 maand – maximum 6 maanden

Opeenvolgende dagcontracten/Nood aan flexibiliteit!
Rapportering

Jaarlijks globale informatie:

Per motief het aantal uitzendkrachten en de uren die ze gepresteerd hebben;

De totale kostprijs van de uitzendkrachten.

Jaarlijks globale informatie:

Per motief het aantal uitzendkrachten en de duren die ze gepresteerd hebben;

De totale kostprijs van de uitzendkrachten.

Inwerkingtreding26 mei 20181 februari 2019

 


Bron: Decreet van 27 april 2018 betreffende uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen, BS 16.05.2018; KB van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 14 januari 2019

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.