Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Uw werknemer wordt geflitst : quid?

By 30 november 2023No Comments

In november heeft de politie een flitsmarathon gehouden. Werknemers die met een bedrijfswagen rondrijden, kunnen uiteraard ook geflitst worden. Wie moet de eventuele boete betalen, de werkgever of de werknemer?

Aansprakelijkheid

De bestuurder van het voertuig, aldus de werknemer is strafrechtelijk aansprakelijk wanneer hij sneller rijdt dan de voorziene snelheidsgrenzen. Of dat de overtreding tijdens of buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt, doet hier geen afbreuk aan.

Voor effectieve betaling van de geldboete kan de werkgever echter wel verplicht worden deze te voldoen wanneer de overtreding plaatsvond gedurende de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Overeenkomstig het algemeen politiereglement op het wegverkeer is de werkgever in dat geval namelijk burgerlijkrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de boete.

De werkgever kan deze boete wel terugvorderen van de werknemer. Meestal wordt dit uitdrukkelijk bepaald in het arbeidsreglement of de carpolicy.

Indien de werkgever beslist de boete niet terug vragen van de werknemer, dan geldt hiervoor een specifiek rsz en fiscaal regime.

RSZ

Om de werkgevers te ontraden de werknemers aan te zetten tot overtredingen, geldt er een solidariteitsbijdrage op de bedragen die een werkgever in de plaats van een werknemer betaalt (of aan zijn werknemer terugbetaalt), voor een door de werknemer tijdens de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst opgelopen verkeersboete. Het gaat hier zowel om de (terug)betaling van de verkeersboete in de strikte zin van het woord, als om de (terug)betaling van bedragen voortvloeiend uit een minnelijke schikking of een onmiddellijke inning.

Een solidariteitsbijdrage van 33 % is de werkgever verschuldigd op het bedrag dat de werkgever in de plaats van een werknemer betaalt (of aan zijn werknemer terugbetaalt) in onderstaande situaties:

  • Verkeersboetes voortvloeiend uit zware verkeersovertredingen en snelheidsovertreding van 150,00 euro en meer ( vb. door het rood licht rijden, het inhaalverbod negeren, straatraces houden, terugdraaien op een autosnelweg)
  • Verkeersboetes die voortvloeien uit lichte verkeersovertredingen en snelheidsovertreding van minder dan 150,00 euro indien een bedrag van 150 euro per jaar en per werknemer overschreden wordt (er geldt m.a.w. een vrijstelling van solidariteitsbijdrage tot een bedrag van 150,00 euro per jaar en per werknemer).

De solidariteitsbijdrage is niet verschuldigd op verkeersboetes die voortvloeien uit de toestand van het rijdend materiaal en de conformiteit van de lading.

Indien de boete opgelegd wordt buiten de arbeidsovereenkomst om, dan zal het betaalde bedrag door de werkgever als loon beschouwd worden. Op dit bedrag zijn dan werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd.

Fiscus

De fiscus beschouwt het betalen van de verkeersboete door de werkgever of het terugbetalen van deze boete aan de werknemer, als een voordeel alle aard. Dit bedrag is bijgevolg onderworpen aan belastingen.

Werd de overtreding echter begaan om de dwingende instructies van de werkgever te kunnen opvolgen, dan kan de betaling van de boete door de werkgever beschouwd worden als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. De werkgever zal dergelijke uitzonderlijke situatie wel moeten aantonen. Als voorbeeld wordt meegegeven de ambulancier van de mug.

Platform

Sinds 2015 is er een platform actief waarop de nummerplaathouder (vaak grote fleetowners of leasemaatschappijen) de identificatiegegevens uploadt van de persoon die met zijn auto rijdt. Dit platform heet FMS (fines management services)

Zodra de bestuurdersgegevens opgeladen zijn, behandelt FMS deze en slaat deze op in de Kruispuntbank voor voertuigen voor latere raadpleging.

Nu de bestuurder van de auto geïdentificeerd is, kan de boete rechtstreeks worden uitgeschreven op naam van de bestuurder, de eigenlijke overtreder.

In de praktijk worden dus de meeste geldboetes niet meer naar de werkgever gestuurd maar rechtstreeks naar de werknemer.

Bron: Administratieve instructies

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.