Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vaderschapsverlof en geboorteverlof voor zelfstandige papa’s en meeouders

By 28 mei 2019No Comments

Voortaan hebben zelfstandige vaders en meeouders ook recht op vaderschaps- of geboorteverlof. Net zoals de vaders en meeouders in loondienst hebben zij recht op maximum 10 dagen, op te nemen binnen een termijn van 4 maanden vanaf de geboorte van het kind.

Het verlof kan ook opgenomen worden in 20 halve dagen.

Voorwaarden

De uitkering wordt uitbetaald  indien volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Het kind is geboren vanaf 1 mei 2019;
  • Het betreft een zelfstandige of helper in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot met maxistatuut;
  • De wettelijke afstamming moet vaststaan ten aanzien van het kind. Staat de wettelijke afstamming niet vast, dan geldt het volgende:
    • De vader of meeouder moet inwonen bij een persoon met wie de afstamming wél vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.
    • Feitelijk samenwonende koppels bij wie de afstamming niet vaststaat, moeten op het moment van de geboorte minstens drie jaar samenwonen om recht te hebben op geboorteverlof.
  • De sociale bijdragen voor de refertekwartalen moeten betaald zijn;
  • De zelfstandige moet zijn activiteit onderbreken in deze periode naar aanleiding van de geboorte van het kind.

Bedrag van de uitkering

De uitkering bedraagt 80,82 euro per opgenomen verlofdag, zijnde 808,20 euro in totaal.

De vader of meeouder moet hiervoor een aanvraag indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds ten laatste op het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte. De aanvraag moet een verklaring bevatten waarin de aanvrager aangeeft welke dagen of halve dagen hij zijn zelfstandige beroepsactiviteit heeft onderbroken of van plan is dat te doen. Daarnaast moet ook het geboorte-attest van het kind waarvoor men het vaderschapsverlof opneemt toevoegen.

De uitbetaling door het sociaal verzekeringsfonds gebeurt eenmalig op het einde van de kalendermaand volgend op de maand waarin de onderbrekingsperiode afloopt.

Geboortehulp

Veel zelfstandigen kunnen hun activiteit maar heel beperkt onderbreken. Zij kunnen geboortehulp krijgen in de vorm van 15 dienstencheques toegekend door hun sociaal verzekeringsfonds. De zelfstandigen kunnen hier enkel van genieten als ze niet meer dan 8 dagen geboorteverlof opnemen.

Het sociaal verzekeringsfonds zal na de aanvraag van het geboorteverlof zelf contact opnemen met de zelfstandige en vragen of zij van de geboortehulp wil genieten.

 

Bron: Wet van 7 april 2019 houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen, BS 8 mei 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.