Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vanaf 01/01/2023 een nieuwe systeem van werkervaringsstages in Vlaanderen!

By 28 december 2022No Comments

Vanaf 01/01/2023 zullen “werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt” terecht kunnen in het vernieuwde en vereenvoudigde systeem van de werkervaringsstage. Dat systeem bundelt verschillende vormen van werkplekleren. De huidige activerings- en beroepsverkennende stage worden afgeschaft.

Het betreft een stage voor een niet-werkende werkzoekende in het kader van een traject naar betaald werk. Tijdens de werkervaringsstage voert de stagiair acties uit op een reële werkvloer en ligt de focus niet primair op technische competentieversterking.

De voorwaarde dat de werkervaringsstage ten minste twintig uur per week moet bedragen, wordt opgeheven.

Toepassingsgebied

De VDAB of de partnerorganisatie kan de niet-werkende werkzoekende in het kader van de begeleiding naar werk een werkervaringsstage voorstellen bij een werkgever.

De werkervaringsstage staat open voor elke niet-werkende werkzoekende als al de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 • de VDAB of de partnerorganisatie oordeelt dat de werkervaringsstage passend is in zijn traject naar werk;
 • de niet-werkende werkzoekende heeft voldoende leerpotentieel om de afstand tot het normale economische circuit of het sociale economische circuit te overbruggen;
 • de niet-werkende werkzoekende heeft een gebrek aan generieke competenties en werkervaring.

Iedere niet-werkende werkzoekende die ingeschreven is bij de VDAB komt in aanmerking. Het is de VDAB of partnerorganisatie die bij de begeleiding naar werk aan de werkzoekende voorstelt om zo’n stage te volgen in een bedrijf.

De vrijstelling van beschikbaarheid, met de hieraan gekoppelde bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering, zal beperkt worden tot de duur van de effectieve werkervaringsstage. Dit enkel mits een voldoende intensief traject (minstens 4 weken stage en minstens 20 uren stage per week).

Driepartijenovereenkomst

De werkervaringsstage is een driepartijenovereenkomst tussen werkgever, werknemer en VDAB en wordt aangevat met een stageplan dat volgende elementen omvat:

 • de aan te leren competenties en de wijze waarop die competenties aangeleerd zullen worden;
 • of een beschrijving van de acties om de beginsituatie van de niet-werkende werkzoekende in kaart te brengen;
 • de doelstelling van de werkervaringsstage.

De duurtijd kan niet meer dan 6 maanden bedragen.

VDAB

De stagiair ontvangt een maandelijkse vergoeding van 200 euro bruto van de VDAB (voor een voltijdse werkervaringsstage) of pro rata in geval van een stage van minder dan 20u per week.

Daarnaast zal de VDAB de stagiair verzekeren tegen arbeidsongevallen en verricht de VDAB een dimona STG.

Verplichtingen werkgever

De werkgever staat in voor de ondersteuning van de werkzoekende op de werkvloer.

De werkgever dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de stagiair af te sluiten.

Stopzetting

De werkervaringsstage wordt stopgezet in de volgende gevallen:

 • de stagiair of de werkgever komt zijn contractuele verplichtingen of wettelijke verplichtingen niet langer na en de VDAB of de partnerorganisatie stelt vast dat de verdere uitvoering van de werkervaringsstage onmogelijk is geworden;
 • de stagiair vindt werk;
 • de stagiair is gedurende een lange periode afwezig door ziekte,moederschapsverlof, een ongeval of vanwege overmacht;
 • de doelstelling is bereikt;
 • de VDAB of de partnerorganisatie stelt vast dat de doelstelling niet haalbaar is.

Inwerkingtreding

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023.

Er wordt voorzien dat lopende overeenkomsten m.b.t. werkervaringsstages, activeringsstages of beroepsverkennende stages die zijn ingegaan voor 01/01/2023 verder lopen volgens de bestaande regels, met inbegrip van de cursistenvergoedingen.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2022 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten, BS 8 december 2022. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.