Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verboden en toegelaten arbeid voor jongeren en stagiairs verduidelijkt

By 28 juni 2019No Comments

Op 20 juni 2019 werd het koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit voegt een nieuw hoofdstuk IV/1 toe aan de codex over het welzijn op het werk. In dit hoofdstuk worden bijzondere bepalingen opgenomen die het verbod op tewerkstelling van jongeren en eventuele afwijkingen hierop verduidelijken.

Een van de nieuwe artikelen (artikel X.3-11) licht toe onder welke voorwaarden de jongeren tewerkgesteld kunnen worden bij ‘gevaarlijke’ arbeid. Zo is het verboden om jongeren gemotoriseerde toestellen te laten bedienen. Hierop gelden wel uitzonderingen.

Bepaalde begrippen zoals o.a. platformtruck en transpallet worden verduidelijkt door definities op te nemen. Een landbouwmachine wordt uitdrukkelijk gecategoriseerd onder de noemer gevaarlijke machine, waardoor het besturen van dergelijke machines onder het algemeen verbod op gevaarlijke arbeid valt.

De bijlage rond chemische agentia wordt ook geactualiseerd naar aanleiding van de aanpassing van de regeling in verband met de indeling van gevaarlijke stoffen.

Ten slotte is een voorafgaande gezondheidsonderzoek niet meer verplicht voor de stagiair jonger dan 18 jaar indien uit de risicoanalyse blijkt dat elke type van gezondheidstoezicht overbodig is. Door vervanging van de vroegere paragraaf valt de uitzondering op het gezondheidsonderzoek voor een stagiair bij een activiteit die hoofdzakelijk bestaat uit beeldschermwerk, bijgevolg weg.

Vooraleer de werkgever een jongere tewerkstelt, is het aldus aangewezen na te gaan of de jongere het opgelegde werk wel mag uitvoeren.

 

Bron: KB van 22 mei 2019 tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk, BS 20 juni 2019. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.