Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verdubbeling corona-overbruggingsrecht voor oktober, november en december 2020 en januari 2021 – update

By 18 januari 2021januari 29th, 2021No Comments

Bij de aankondiging van de strenge maatregelen op het overlegcomité van 16 oktober 2020 heeft de regering aangekondigd dat er ook extra steunmaatregelen zouden komen.

Eén van deze maatregelen is de verdubbeling van het overbruggingsrecht voor de maanden oktober en november 2020 voor de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren (o.a. horeca-, evenementen- en cultuursector) die hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten wegens de COVID-maatregelen.

Ook de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren afhankelijk van de sectoren die hun activiteit volledig hebben moeten stopzetten, kunnen een beroep doen op deze verdubbeling. Wanneer de activiteit gedeeltelijk stopgezet wordt, kunnen deze personen in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht heropstart.

De dubbele uitkering bedraagt € 2.583,38 (alleenstaande zelfstandige) of € 3.228,20 (zelfstandige met gezinslast).

Voorlopig is de verdubbeling voorzien voor de maanden oktober en november, doch bij KB kan deze verlengd worden tot december 2020. Via het KB van 4/11 werdde verdubbeling verlengd tot december 2020. 

De ministerraad heeft ondertussen ook een ontwerp van KB goedgekeurd voor de verlenging van de verdubbeling van het overbruggingsrecht als crisismaatregel voor de maand januari 2021 voor de sectoren die moeten sluiten wegens de coronamaatregelen die door overheidsinstanties werden genomen.

Recent heeft de ministerraad besloten het dubbel overbruggingsrecht nogmaals met een maand te verlengen, zijnde tot en met 28 februari 2021.

Er wordt daarbij ook voorzien in het uitstel van de inwerkingtreding van de eerste pijler van de nieuwe tijdelijke regeling van het crisis-overbruggingsrecht tot 1 maart 2021.

Dit wetsontwerp laat de Koning ook toe om de inwerkingtreding van de eerste pijler van de nieuwe regeling uit te stellen door een eventuele verlenging van de verdubbeling van de uitkering als dat nodig zou blijken in de toekomst, rekening houdend met de gezondheidsbeperkingen die gehandhaafd of vernieuwd kunnen worden.

In het kader van de COVID-19-pandemie heeft de wet van 22 december 2020 immers een nieuwe crisisregeling op basis van twee pijlers ingevoerd:

  • de eerste pijler beoogt een tijdelijke crisismaatregel voor de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken door de gezondheidsmaatregelen die de overheid heeft genomen
  • de tweede pijler voorziet in een tijdelijke steunmaatregel voor de zelfstandigen die door de crisis geconfronteerd worden met een aanzienlijke daling van hun omzet 

Meer informatie hierover vind je terug in ons artikel ‘het crisis-overbruggingsrecht en de drie pijlers‘.

 

Bron: KB van 4  november 2020 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 10 november 2020; Wet van 24/11/2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 30 november 2020; https://clarinval.belgium.be/nl/dubbel-crisis-overbruggingsrecht-verlengd-januari; Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen; Wet van 22/12/2020 tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de COVID-19-crisis (1). 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.