Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verhoging bedragen grenzen loonbeslag en loonoverdracht op komst?

By 30 september 2022No Comments

Er werden in de loop van september twee verschillende wetsvoorstellen ingediend in de kamer met betrekking tot een (tijdelijke) verhoging van de grenzen voor loonbeslag of loonoverdracht. Het is nu afwachten of een van deze wetsvoorstellen ook effectief goedgekeurd zal worden.

1. Wetsvoorstel tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels

Dit wetsvoorstel strekt er toe om de inbeslagnemingsdrempels tijdelijk met 20 % te verhogen t.e.m. 31/03/2023.

Deze tijdelijke verhoging is volgens de toelichting van het wetsvoorstel nodig omwille van de toename van de energieprijzen. Deze stijgende prijzen zorgen ervoor dat werkende mensen, handelaars en personen die in armoede leven het moeilijker krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit wordt onder meer bewezen door de evolutie van de Armoedebarometer en door de stijgende vraag om hulp bij de Voedselbanken en de OCMW’s. De beslaggrenzen stijgen niet snel genoeg mee met de stijgende energieprijzen omdat de bedragen slechts één maal per jaar, op 1 januari, worden verhoogd. Bovendien werd er verwezen naar de tijdelijke verhoging van het onbeslagbaar deel bij loonbeslag tijdens de coronacrisis.

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.424 EUR0%
1.424,01 – 1.529 EUR20%
1.529,01 – 1.688 EUR30%
1.688,01 – 1.846 EUR40%
> 1.846 EUR100%

Het voor beslag of overdracht vatbare bedrag kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Dit bedrag wordt vastgesteld op 88 euro per kind ten laste.

2. Wetsvoorstel tot verhoging van de inbeslagnemingsdrempels

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde inbeslagnemingsdrempels te verhogen gelet op de inflatie en de toename van de energieprijzen die de levensduurte de hoogte in stuwen.

Volgens de toelichting van het wetsvoorstel blijkt het indexeringsmechanisme ontoereikend te zijn om de gevolgen van de inflatie te compenseren. Het is dus volgens de indieners noodzakelijk om  verder te gaan en de inbeslagnemingsdrempels blijvend te verhogen. Er werd daarbij verwezen naar de tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels wegens de coronacrisis  en het feit dat de heikele economische toestand nog steeds van toepassing is, hoofdzakelijk door de inflatie en de stijgende energieprijzen. Hierdoor kunnen te veel gezinnen niet langer een waardig leven leiden. De voorgestelde maatregel is bijgevolg nodig om de kwetsbaarsten te beschermen, want zoals tijdens de COVID-19-periode worden die hard getroffen door de crisis. In geen geval mogen zij afglijden naar een nog grotere armoede. De indieners stellen voor om de drempels met 20 % te verhogen. Dat stemt overeen met wat noodzakelijk werd geacht in het kader van de wetten ter verhoging van de inbeslagnemingsdrempels tijdens de coronacrisis.

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.423,14 EUR0%
1.423,15 – 1.528,55 EUR20%
1.528,56 – 1.686,69 EUR30%
1.686,70 – 1.844,81 EUR40%
> 1.844,82 EUR100%

Het voor beslag of overdracht vatbare bedrag kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Dit bedrag wordt vastgesteld op 87 euro per kind ten laste.

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Wetsvoorstel van 28/09/2022 tot tijdelijke verhoging van de in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde inbeslagnemingsdrempels, Parl. St Kamer 2021 -2022, 2901/001; Wetsvoorstel van 28/09/2022 tot verhoging van de in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde inbeslagnemingsdrempels, Parl. St Kamer 2021 -2022, 2902/001.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.