Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlenging maatregelen aanvullende pensioenplannen en collectieve verzekeringen bij tijdelijke werkloosheid corona -update

By 18 maart 2022maart 31st, 2022No Comments

In ons artikel ‘Coronavirus: Aanvullende pensioenplannen en collectieve verzekeringen bij tijdelijke werkloosheid’ hebben we reeds toegelicht dat gedurende de periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid overmacht corona er een automatische verderzetting voorhanden is wat de dekking betreft in het kader van pensioensopbouw.

Deze regeling werd reeds enkele malen verlengd. Aangezien de werkgevers nog tot eind september 2021 toepassing kunnen maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona heeft de overheid beslist voormelde maatregelen te verlengen tot 30 september 2021. 

Opnieuw werd de regeling inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid verlengd door de overheid, en dit tot en met 31 maart 2022, en dit in lijn met de overige maatregelen die reeds tot deze datum verlengd werden. 

Concreet:

  • In het geval van inrichters, werkgevers of rechtspersonen op sectoraal niveau die op 30 juni 2021 nog geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen in de context van de COVID-19-crisis hebben gekend en die derhalve geen kennis hebben gegeven van hun besluit om te weigeren (opt-out), kunnen zij in voorkomend geval nog gebruik maken van hunweigeringsmogelijkheid, alsook van de mogelijkheid om de betaling van bijdragen uit te stellen.
  • In het geval van inrichters, werkgevers of rechtspersonen op sectoraal niveau die reeds vóór 30 juni 2021 te maken hebben gehad met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen in de context van de COVID-19-crisis en die gebruik hebben gemaakt van de geboden mogelijkheid tot opt-out, blijft de schorsing van de dekking voor de aangeslotenen die tijdelijk werkloos zijn ten gevolge van overmacht of om economische redenen in het kader van de COVID-19-coronaviruscrisis automatisch van toepassing tot 30 september 2021, met dien verstande dat de overlijdensdekking tot die datum gehandhaafd blijft. Ook blijft het mogelijk te genieten van de mogelijkheid tot uitstel van premiebetaling in verband met de overlijdensdekking.
  • In het geval van inrichters, werkgevers of rechtspersonen op sectoraal niveau die reeds vóór 30 juni 2021 te kampen hebben gehad met tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht of om economische redenen in het kader van de COVID-19-crisis, maar die geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot opt-out, blijven de dekkingen automatisch gehandhaafd tot en met 30 september 2021 en blijft ook de mogelijkheid om te genieten van uitstel van bijdragebetaling bestaan.

Bij keuze voor voortzetting van de pensioenopbouw en van de risicodekkingen, zal het betreffende reglement zal ook formeel aangepast moeten worden. De werkgevers hebben hiervoor de tijd tot 31 december 2022.

 

Bron: KB van 23 februari 2022 tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, voor wat betreft de vervangingsinkomens bedoeld in artikel 4 van deze wet, BS 5 maart 2022; Wet van 18/07/2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 29 juli 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.