Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verplicht telewerk corona – Flitscontrole SIOD januari 2021 én februari 2021

By 29 januari 2021No Comments

Telewerk verplicht 

Ingevolge het MB van 28/10/2020 is telewerk momenteel verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten of de dienstverlening.telewerk, en dit voorlopig tot 01/03/2021. Deze maatregel kan echter gelet op de stand van de coronacrisis nog verlengd worden.

Opgelet: Redenen die verband houden met de persoonlijke situatie van de werknemer (drukte thuis, concentratieproblemen, nood aan een andere omgeving,….) zijn geen geldige redenen.

De werkgever bezorgt de werknemers die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk die de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Er bestaat momenteel geen verplicht model van attest zodat u zelf een attest kan opstellen.

Flitscontroles 

De sociale inlichtingen-en opsporingsdienst (SIOD) heeft op haar website aangekondigd dat de flitscontroles in de tertiaire sector m.b.t. het verplicht telewerk met 1 maand verlengd worden.  

De drie voogdijministers, bevoegd voor sociale fraudebestrijding, hebben beslist om de Flitscontrole Telewerk in de tertiaire sector te verlengen met 1 maand.

Bijgevolg zullen er ook in februari bijkomende Flitscontroles telewerk in de tertiaire sector worden georganiseerd.

Er werd ook een checklist COVID-19 (sanitaire maatregelen) opgesteld:

De volgende flitscontroles voor 2021 zullen na goedkeuring van het Actieplan 2021 worden gepubliceerd.

Sancties 

Na een eerste periode waarbij de sociale inspectiediensten een eerder preventief en coachend handhavingsbeleid hebben gevoerd t.a.v. de naleving van de Covid-19 maatregelen wordt het controlebeleid geheroriënteerd naar een meer repressief beleid, waarbij de sociaal inspecteur ook over zullen gaan tot het opstellen van een Pro Justitia bij vaststelling van zware inbreuken of manifeste onwil van de werkgever om de opgelegde verplichtingen inzake de COVID-19 maatregelen na te leven.

Bij niet-naleving kan de administratieve geldboete oplopen van 200 tot 2.000 euro en de strafrechtelijke boete van 400 tot 4.000 euro. De geldboete is te vermenigvuldigen met het aantal werknemers voor wie men de inbreuk vaststelt.

 

Bron: https://www.siod.belgie.be/nl/flitscontroles-telewerk-de-tertiaire-sector-januari-en-februari-2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.