Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verplichte voorafgaande opleiding voor uitzendkrachten in de verhuissector

By 31 augustus 2018maart 18th, 2019No Comments

Sinds 9 april 2018 is het verbod m.b.t. de terbeschikkingstelling in de verhuissector (PC 140.05) opgeheven. Dit doet echter geen afbreuk aan sectorale cao-bepalingen die het gebruik van uitzendarbeid in bepaalde sectoren nader regelen of aan bepaalde procedures onderwerpen.

Op 27 juni 2018 is er een sectorale cao gesloten in de verhuissector met betrekking tot een verplichte opleiding voor uitzendkrachten en vaste werknemers.

Met deze cao wordt er een verplichte opleiding ingevoegd bij intrede in de sector met name:

  • Één dag initiële basisopleiding te volgen binnen een periode van uiterlijk twee maanden na indiensttreding. De opleidings- en loonkosten worden gedragen doorhet sociaal fonds van de sector.
  • Één dag initiële veiligheidsopleiding voor uitzendkrachten te volgen voor de indiensttreding. Hierbij werd door de sociale partners uitdrukkelijk in de cao opgenomen dat de opleidings-en loonkosten voor door het interimkantoor of enige andere instelling worden gedragen.

In de cao wordt bijgevolg een onderscheid gemaakt tussen enerzijds vaste werknemers en anderzijds uitzendkrachten m.b.t. het tijdstip waarop de opleiding wordt gevolg.

De opleidingen kunnen bovendien enkel ontwikkeld en beheerd worden door een door het sociaal fonds van de sector erkend opleidingscentrum.

Na het volgen van de opleiding zal men een attest van vakbekwaamheid of deelname ontvangen.

De cao is gesloten voor bepaalde duur van 01.01.2018 – 31.12.2018.

 

Bron: CAO van 27.06.2018 betreffende de opleiding in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten, 146831/co/140

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.