Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verzwaard risico arbeidsongevallen – uitzendkrachten tellen voortaan ook mee!

By 29 maart 2024No Comments

De ministerraad heeft op 26/01/2024 een ontwerp van KB goedgekeurd waardoor uitzendkrachten voortaan meegenomen worden in de berekening die nagaat of er in een bepaalde onderneming al dan niet sprake is van een ‘onevenredig verzwaard risico op arbeidsongevallen’.

De arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voorziet dat ondernemingen die een onevenredig verzwaard risico vormen in vergelijking met andere ondernemingen in dezelfde sector, een forfaitaire bijdrage moeten betalen aan hun verzekeraar of aan Fedris indien een preventie-instituut werd aangesteld. Dit bedrag wordt vervolgens toegewezen aan preventie in de onderneming in kwestie.

Deze regeling wordt gewijzigd zodat voortaan ook de ongevallen van uitzendkrachten meegenomen worden in de berekening van de verzwaarde risico’s bij de klant-gebruiker.

De definitie van een arbeidsongeval werd aangepast als volgt: “het arbeidsongeval, met uitsluiting van het ongeval op de weg naar en van het werk, dat een tijdelijke ongeschiktheid van minstens 4 dagen veroorzaakt, de dag van het ongeval niet meegerekend, of het overlijden van een persoon die voor de onderneming arbeid verricht krachtens een arbeidsovereenkomst of via een uitzendbureau of een opleiding voor betaalde arbeid“.

Deze maatregel heeft tot doel om het aantal arbeidsongevallen te verminderen.

Deze aanpassing is in werking getreden op 16 maart 2024.

 

Bron: https://news.belgium.be/nl/verzwaard-risico-voor-arbeidsongevallen-van-uitzendkrachten; KB van 21/02/2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering
van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s,BS 6 maart 2024. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.