Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaams beschermingsmechanisme 10

By 28 oktober 2021No Comments

Vermoedelijk het laatste beschermingsmechanisme en dit voor ondernemingen actief in de volgende sectoren :

  • discotheken en dancings: een uitgaansgelegenheid die bestaat uit een of meerdere zalen waar hoofdzakelijk gedanst wordt op muziek en die in de subsidieperiode verplicht gesloten is ten gevolge van de coronavirusmaatregelen
  • feestzalen: een ruimte in een gebouw of aangelanden ervan, die tegen betaling ter beschikking wordt gesteld aan klanten voor het organiseren van feesten en waar hoofdzakelijk dranken en spijzen worden geleverd in eigen beheer of via een externe cateraar
  • hotels: exploitatie van een toeristische verblijfsaccommodatie die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor hotel van Toerisme Vlaanderen (de exploitatie voldoet aan de bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en heeft een erkenning verkregen voor de benaming, vermeld in het voormelde artikel 7, overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en artikel 18 van het voormelde besluit van de Vlaamse Regering)
  • eventbedrijven: onderneming waarvan de hoofdactiviteit in de referentieperiode bestaat in het organiseren van events, feesten en voorstellingen of op contractuele basis de toelevering verzekeren van goederen of diensten aan deze organisatoren, al dan niet onder de vorm van verhuur. Hierbij is de hoofdactiviteit de activiteit die is opgenomen als activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de RSZ- of btw-NACE-code en die meer dan 50% van de omzet vertegenwoordigt in de periode van 1 juli tot en met 30 september 2019.
  • reisbureaus: reisbureaus en reisorganisatoren die instaan voor het aanbieden en organiseren van reizen, waarbij onderdak en vervoer voor reizigers en toeristen worden voorzien, alsook het organiseren en regelen van reizen “op maat”.
  • personenvervoer via autocars: onderneming die door de exploitatie van autocars en autobussen personenvervoer verzorgen voor excursies en reizen.

Daarnaast moeten voormelde ondernemingen aanvullend ook te beschikken over een RSZ- of btw-NACE-code in de Kruispuntbank van Ondernemingen die overeenstemt met de activiteit van de getroffen onderneming. Hierna de overeenstemmende NACE-codes per activiteit:

Discotheek en dancing
56302 Discotheken, dancings en dergelijke
Feestzaal
56210 Catering
56290 Overige eetgelegenheden
Hotel
55100 Hotels en dergelijke accommodatie
Reisbureau
79110 Reisbureaus
79120 Reisorganisatoren
Personenvervoer via autocars
49390 Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Eventbedrijf
56210 Catering
77293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten e.a.
77294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
77296 Verhuur en lease van bloemen en planten
77392 Verhuur en lease van tenten
90022 Ontwerp en bouw van podia
90023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
90041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

Omzetdaling

De onderneming moet een omzetdaling (excl. btw) van minstens 60% te hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronavirusmaatregelen in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. De omzetdaling mag dus niet het gevolg zijn van uitgestelde facturatie!

De referentieperiode is de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019.

Wanneer je in deze referteperiode een abnormale lage omzet realiseerde, dan mag je deze referentieperiode vervangen door een andere representatieve periode van een overeenkomstig aantal dagen. Deze abnormale lage omzet moet wel te wijten zijn aan uitzonderlijke omstandigheden zoals in geval van zwangerschapsverlof, arbeidsongeschiktheid, hinder wegenwerken, sluiting door renovatiewerken,… tijdens de normale referentieperiode in 2019. In je aanvraag moet dan omstandig gemotiveerd worden waarom er voor een andere referentieperiode gekozen wordt. Deze alternatieve periode kan zowel in 2019 als 2020 vallen.

De geleverde prestaties in de subsidie- en de referentieperiode worden aangetoond op de volgende wijzen:

  1. de btw-kwartaalaangifte of de btw-maandaangiftes. Ondernemingen die nog niet gestart waren in de referentieperiode tonen de prestaties in de referentieperiode aan door de verwachte prestaties, vermeld in het financieel plan;
  2. een bevestiging door een externe boekhouder, bedrijfsrevisor of accountant.

De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau.

Geopend zijn

Met uitzondering van de ondernemingen die hun zaak verplicht moeten sluiten ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, en van de ondernemingen die binnen de periode van omzetdaling gesloten zijn wegens de normale jaarlijkse verlofperiode, moeten ondernemingen open zijn om deze steun te kunnen genieten.

Omvang steun

De steun bedraagt 10 % van de omzet exclusief btw in de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019.:

Deze steun is evenwel beperkt tot volgende bedragen:

–  22.500 € voor ondernemingen met minder dan 9 werknemers;

–  45.000 € voor ondernemingen met 10 werknemers tot 49 werknemers;

–  120.000 € voor ondernemingen vanaf 50 werknemers.

Er wordt voor deze periode geen minimumbedrag voorzien. Er wordt enkel steun toegekend op de werkelijk gerealiseerde omzet in de referteperiode.

Aanvraagprocedure

De aanvraag voor de omzetdaling kan online ingediend worden, en is mogelijk tot en met 16 november 2021.

Bron: B. R. Vl. van 12 september 2021 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 9/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 over de corona hinderpremie, BS 12 oktober 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.