Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaamse dienstencheques: aanpassing subsidieregeling en preventiemaatregelen

By 30 november 2020december 8th, 2020No Comments

De Vlaamse regering heeft op 20/11/2020 beslist om de subsidie voor de dienstencheques voor prestaties in de maanden november en december 2020 te verhogen met 2,89 euro.

De tweede zware coronagolf zorgt immers opnieuw voor problemen in de dienstenchequesector. Om het mogelijk te maken dat de dienstenchequesector duurzaam zijn dienstverlening kan blijven aanbieden in veilige omstandigheden ondersteunt de Vlaamse Regering deze sector met een tijdelijke verhoging van de subsidie met 2,77 euro per geleverde prestatie om de veilige werkomstandigheden te garanderen. Daarnaast wordt ook tegemoet gekomen aan het probleem van de dalende marges voor de erkende ondernemingen. Wegens de indexering van de dienstencheques van 73 % verkleint de marge met de loonkosten, die wel aan 100 % worden geïndexeerd. Daarom wordt een bijkomende verhoging van de tegemoetkoming met  0,12 euro toegekend.

Dienstenchequesbedrijven hoeven hiervoor geen aanvraag in te dienen. Sodexo zal deze verhoging uitbetalen.

In tegenstelling tot de vorige verhoogde subsidieregeling dient u als dienstenchequesbedrijf niet aan te toenen waarvoor deze verhoogde subsidie gebruikt wordt. U dient uiteraard wel de bijzondere veiligheidsvoorschriften na te leven (cf. MB van 25/11/2020 betreffende de veiligheidsvoorschriften in de dienstencheque-sector om de verspreiding van het coronavirus te beperken).

Gelet op het feit dat de dienstencheque-sector op kan blijven is het volgens de Vlaamse overheid van belang dat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden genomen en dat deze dwingende worden opgelegd aan alle betrokken partijen (werkgever, werknemer en gebruiker).

Hierbij gelden ook 6 principes van de Nationale Veiligheidsraad van 23/09/2020 in de mate dat deze van toepassing zijn:

 • hygiënreregels respecteren;
 • 1,5m afstand houden;
 • risicogroepen beschermen;
 • nauwe contacten beperken;
 • samenscholingsregels respecteren;
 • activiteiten buiten houden.

Ziek, besmet of quarantaine?

 • Indien de werknemer ziek is of indien de werknemer het voorwerp uitmaakt van een opgelegde quarantaine- of isolatiemaatregel ter bestrijding van de verspreiding van het SARS-Cov-2 virus kan deze geen prestaties uitvoeren.
 • De prestaties in de woonplaats van de gebruiker gaan niet door als de gebruiker of een andere persoon die aanwezig is in de woonplaats besmet is met het virus SARS-CoV-2 of voorwerp uitmaakt van een opgelegde quarantaine- of isolatiemaatregel ter bestrijding van de verspreiding van dit virus.
 • De prestaties in kader van het mindermobielenvervoer gaan niet door als de werknemer-chauffeur of een van de passagiers besmet is met het virus SARS-CoV-2 of voorwerp uitmaakt van een opgelegde quarantaine- of isolatiemaatregel ter bestrijding van de verspreiding van dit virus.

Aanwezige personen

 • De bewoners van de woning ontvangen geen bezoek tijdens de activiteiten van de werknemer, uitgezonderd in het kader van zorg of dringende herstellingen.
 • Als een werknemer zich in dezelfde ruimte bevindt als één of meerdere andere personen, dragen zowel de werknemer als de andere personen een mondmasker.
 •  Alleen die activiteiten waarbij het mogelijk is om voortdurend minstens anderhalve meter afstand te bewaren tussen de werknemer en de andere aanwezige personen mogen uitgevoerd worden. Er moet steeds minstens anderhalve meter afstand gehouden worden tussen de dienstencheque-werknemer en andere personen. Indien dit onmogelijk is mag de activiteit niet doorgaan. Indien deze reeds gestart is moet deze onmiddellijk gestaakt worden. De dienstencheque-werknemer brengt de werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Hygiënemaatregelen

 • Bij het uitvoeren van de dienstencheque-prestatie doet de dienstencheque-werknemer minstens het volgende:
  – het verzorgen van de eigen handhygiëne;
  – het grondig reinigen van de aanraakpunten zoals schakelaars, klinken, kranen, tafels en aanrechten;
  – het grondig verluchten van de ruimtes waar hij werkt.
 • De gebruiker neemt volgende maatregelen:
  – het voorzien van de nodige materialen en faciliteiten voor de handhygiëne van de werknemer;
  – het grondig verluchten van de woning voor en na de prestaties;
  – bij voorkeur gebruik maken van elektronische dienstencheques;
  – bij gebruik van papieren dienstencheques deze op voorhand klaar leggen.
 • De werkgever voorziet de werknemer minstens van volgende materialen:
  – voldoende mondmaskers zodat de werknemer kan beschikken over een nieuw of gereinigd mondmasker per aangevatte werkdag, per vier gewerkte uren en per werkplaats;
  – voldoende desinfecterende gel of gelijkaardige producten om de handen te kunnen ontsmetten voor, tijdens en na de verschillende prestaties;
 • De erkende onderneming neemt de passende preventiemaatregelen zoals bepaald in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, aangevuld met de eventuele richtlijnen van het paritair comité waaronder de erkende onderneming valt.

Intructies, opleiding en contactpunt

 • Om ervoor te zorgen dat de veiligheidsinstructies worden opgevolgd door de werknemers, zal de werkgever:
  – de nodige informatie over deze veiligheidsinstructies op een voor de werknemer begrijpelijke en toegankelijke manier voorzien;
  – de nodige vorming voorzien zodat de werknemers de veiligheidsinstructies correct kunnen toepassen;
  – de instructies regelmatig herhalen en daarbij aandachtig zijn voor werknemers die extra opleiding en instructies nodig kunnen hebben, zoals onervaren werknemers of anderstaligen;
  – de uitgevoerde prestaties opvolgen;
  – een contactpunt voorzien waar de werknemers met hun vragen omtrent de veiligheid terecht kunnen.
 •  De werkgever biedt psychosociale ondersteuning aan de werknemer en betrekt daarbij indien nodig de preventieadviseur psychosociale aspecten of vertrouwenspersoon.
 •  Om ervoor te zorgen dat de veiligheidsinstructies worden opgevolgd door de gebruikers, voorzien de werkgevers:
  – de nodige informatie over deze veiligheidsinstructies op een voor de gebruikers begrijpelijke en toegankelijke manier
  – een contactpunt waar gebruikers met hun vragen omtrent de veiligheid terecht kunnen.

 

Bron: MB van 25/11/2020 betreffende de veiligheidsvoorschriften in de dienstencheque-sector om de verspreiding van het coronavirus te beperken, BS 26 november 2020; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verhoogde tegemoetkoming, BS 26 november 2020; https://www.vlaanderen.be/een-dienstencheque-onderneming-opstarten-en-beheren/maatregelen-dienstenchequesector-tegen-de-verspreiding-van-het-coronavirus. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.