Skip to main content
Sociaal-Juridisch

De fiscus en consumptiecheques

By 30 november 2020No Comments

In ons artikel ‘Steunmaatregel superkern: consumptiecheque – update’ hebben het begrip van de consumptiecheque reeds toegelicht. Thans heeft de fiscus zich ook gebogen over deze consumptiecheques. Indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden, zijn deze cheques namelijk vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Hieronder sommen we volledigheidshalve de voorwaarden nog eens op:

  • De consumptiecheque mag niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij. Het is daarbij van geen belang of deze loonbestanddelen onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen.
  • De toekenning van de cheques moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele schriftelijke overeenkomst.
  • De CAO, individuele overeenkomst of reglementaire handeling bepaalt de hoogste nominale waarde van de consumptiecheques, met een maximum van 10,00 euro per consumptiecheque.
  • De consumptiecheques zijn op naam van de werknemer afgeleverd. Indien het aantal én het brutobedrag van de papieren consumptiecheques of het totaal bedrag van de elektronische consumptiecheques op de individuele rekening van de werknemer voorkomen dan is deze voorwaarde vervuld.
  • De consumptiecheques moeten duidelijk de uitreikingsdatum vermelden, de geldigheidsduur (uiterlijk tot 7 juni 2021), het saldo en dat ze slechts mogen besteed worden in de hierboven vermelde inrichtingen, verenigingen en gelegenheden.
  • De consumptiecheques kunnen geheel noch gedeeltelijk worden omgeruild in geld.

In zijn recente circulaire gaat de fiscus dieper in op de begrenzing van de nominale waarde van de consumptiecheque en de belastbaarheid.

Grenzen

  • De maximale nominale waarde per consumptiecheque mag niet meer bedragen dan het bedrag vermeld in de CAO, de individuele overeenkomst of de reglementaire handeling, met een maximum van 10 €.

Wanneer de nominale waarde meer dan 10 € bedraagt, zal de consumptiecheque in zijn geheel belast worden in hoofde van de werknemer.

Voorbeeld: Een werknemer ontvangt 5 consumptiecheques voor een bedrag van 10 € per cheque, en 2 cheques voor een bedrag van 20 € per cheque. De 5 consumptiecheques ter waarde van 10 € zullen vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting. De 2 consumptiecheques van 20 € zullen voor het gehele bedrag belastbaar zijn in hoofde van de werknemer, en dus niet voor het verschil van 10 € (20 – 10).

  • Aan een en dezelfde werknemer mag een werkgever niet meer dan 300 € aan consumptiecheques toekennen.

Voorbeeld 1 fiscus: Een werknemer ontvangt 31 consumptiecheques van 10 euro van zijn werkgever, zijnde 310 euro in totaal. Dit voordeel met een waarde van 310 euro is voor de totaliteit een belastbaar inkomen. Het maximumbedrag van 300 euro per werkgever is immers overschreden.

Deze grens wordt per werkgever afzonderlijk beoordeeld.

Voorbeeld 3 fiscus: Een werknemer ontvangt 30 consumptiecheques van 10 euro van werkgever A en 30 consumptiecheques van 10 euro van werkgever B. Indien aan alle andere voorwaarden is voldaan, is de totaliteit van de ontvangen consumptiecheques, zijnde 600 euro, een vrijgesteld inkomen voor die werknemer

Bedrijfsleiders?

Aangezien de wet verwijst naar de RSZ-reglementering, die enkel geldt voor werknemers, is de vrijstelling niet voorzien voor bedrijfsleiders. Het bedrag van de consumptiecheques zorgt dus in hoofde van de bedrijfsleiders voor een belastbaar inkomen.

Als deze bedrijfsleider ook als werknemer tewerkgesteld wordt, valt hij wel onder de maatregel en geniet dus dezelfde voordelen als de andere werknemers.

 

Bron: Circulaire 2020/C/131, 22.10.2020

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.