Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wallonië – eigen arbeidsmarktbeleid

By 30 september 2019No Comments

In het verleden hebben wij u reeds geïnformeerd over de single permit. De gewesten zijn bevoegd over de materie inzake de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen op hun grondgebied. Vlaanderen heeft in januari 2019 zijn beleid al uit de doeken gedaan.

Thans heeft Wallonië zijn beleid ook uitgestippeld middels het Besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Een aanvraagprocedure

De procedure is grotendeels gelijk aan deze van Vlaanderen. De buitenlandse onderdanen kunnen via één enkele aanvraagprocedure een arbeids-en verblijfsvergunning verkrijgen (gecombineerde vergunning). Het verkregen attest zijnde de single permit laat de buitenlandse werknemers dan toe rechtmatig te werken in België alsook te verblijven. De single permit is evenwel enkel van toepassing bij tewerkstellingen van meer dan 90 dagen of in specifieke verblijfssituaties.

De Waalse decreetgever voorziet bij korte tewerkstellingen vrijstellingen op het bekomen van een arbeidskaart, het gaat bijvoorbeeld over werknemers van een buitenlandse werkgever die een opleiding in België komen volgen voor maximaal 3 maanden.

Verder geldt net zoals in Vlaanderen dat bepaalde categorieën gemakkelijker toelating krijgen tot de arbeidsmarkt en dit voor bepaalde duur. Het betreft voornamelijk hooggeschoolden en leidinggevenden, die een bepaalde jaarloongrens overschrijden. Deze profielen kunnen een single permit voor 3 jaar ontvangen, in tegenstelling tot vroeger waar de toelating maar voor 1 jaar verkregen werd.

Een toelating tot de arbeidsmarkt voor onbepaalde duur wordt ook voorzien, als aan een van de volgende voorwaarden voldaan is:

  • De buitenlandse werknemer moet aantonen dat hij al 4 jaar legaal bij ons gewerkt heeft in de laatste 10 jaar dat hij hier legaal en ononderbroken verbleef. Dit geldt ook voor de hooggeschoolde profielen;
  • Als de buitenlandse werknemer het statuut van langdurig ingezetene heeft in een ander EU-Lidstaat en hij bewijst dat hij hier al 12 maanden legaal gewerkt heeft.

Knelpuntberoepen

In het Waalse arbeidsmarktbeleid werd ook een oplossing voor knelpuntberoepen uitgewerkt. Een voorafgaandelijk arbeidsmarktonderzoek is niet nodig voor zover de buitenlandse werknemer het statuut heeft van langdurige EU-ingezetene, verkregen in een ander EU-land en tewerkgesteld wordt in een knelpuntberoep.

De Waalse regering zal jaarlijks een knelpuntberoepenlijst opstellen in functie van de noden van de arbeidsmarkt. De huidige lijst is bijzonder ingekort in tegenstelling tot de vroegere lijst. Enkel de volgende functies worden aanzien als een knelpuntberoep voor de periode van 12 september 2019 tot 31 augustus 2020:

  • IT-ontwikkelaar (développeur informatique)
  • industriële pijpfitter (tuyauteur industriel)
  • elektromechanicus industrieel onderhoud (électromécanicien de maintenance industrielle)
  • technicus voor verwarming en onderhoud (technicien d’entretien et d’exploitation de chauffage)
  • technicus voor koeling (technicien frigoriste)
  • ploegbaas in de bouw (chef d’équipe dans la construction)
  • werfeider (conducteur de travaux)

Let wel dat er geen vergissing wordt gemaakt met de knelpuntberoepenlijst van het FOREM, aangezien deze uitgebreider is.

Overgangsmaatregelen

Ten slotte behouden reeds afgeleverde arbeidskaarten hun geldigheid tot de vermelde vervaldatum. Bij een verlenging of nieuwe aanvraag zullen de nieuwe procedures gevolgd moeten worden. Arbeidskaarten die voor 1 juni 2019 aangevraagd zijn, worden behandeld volgens de oude regels tenzij ze minder voordelig zijn.

Inwerkingtreding

Het Waalse besluit is in werking getreden op 1 juni 2019. De bepalingen met betrekking tot een aantal bijzondere categorieën zoals o.a. de Europese blauwe kaart, de seizoenarbeiders, het ICT-personeel, de onderzoekers en de stagiairs worden in een afzonderlijk artikel behandeld.

 

Bron: het Besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, BS 19 juni 2019; https://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/permis-de-travail.html.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.