Sociaal-Juridisch

Zoekjaar – Toegang tot de arbeidsmarkt voor buitenlandse onderzoekers en hun gezinsleden

By 18 juli 2022No Comments

Op de ministerraad van 08/07/2022 werd een ontwerp van KB goedgekeurd over over maatregelen die de arbeidsvergunning van onderzoekers en hun familieleden binnen de EU regelen tijdens het ‘zoekjaar’ na het afronden van hun onderzoek.

In het kader van de omzetting van de Europese richtlijn 2016/801 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of activiteiten van au pairs werd er een voorontwerp tot wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet ingediend.  Deze wet voorziet in een verblijfsrecht van één jaar voor onderzoekers met het oog op het vinden van werk of het oprichten van een bedrijf.

Gelet op voorgaande dienst het KB  van 02/09/2018 aangepast te worden opdat de onderzoekers en hun gezinsleden die zich in deze bijzondere verblijfssituatie bevinden tijdens het zoekjaar toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.