Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Zoekjaar – Toegang tot de arbeidsmarkt voor buitenlandse onderzoekers en hun gezinsleden – update

By 28 december 2022No Comments

Op de ministerraad van 08/07/2022 werd een ontwerp van KB goedgekeurd over maatregelen die de arbeidsvergunning van onderzoekers en hun familieleden binnen de EU regelen tijdens het ‘zoekjaar’ na het afronden van hun onderzoek.

In het kader van de omzetting van de Europese richtlijn 2016/801 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of activiteiten van au pairs werd er een voorontwerp tot wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet ingediend.  Deze wet voorziet in een verblijfsrecht van max. 12 maanden voor onderzoekers met het oog op het vinden van werk of het oprichten van een bedrijf.

Gelet op voorgaande dient de reglementering aangepast te worden opdat de onderzoekers en hun gezinsleden die zich in deze bijzondere verblijfssituatie bevinden tijdens het zoekjaar toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.

Op 23/12/2022 is het KB in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin is vastgelegd dat wie aan alle voorwaarden voldoet en een verblijfsmachtiging krijgt om hier na zijn onderzoek te werken of zelf een onderneming op te richten, een elektronische vreemdelingenkaart A krijgt met daarop de vermelding ‘werk zoeken’. Deze kaart heeft een geldigheidsduur van 12 maanden en kan niet verlengd worden. Gedurende dit zoekjaar heeft men  onbeperkt toegang tot de arbeidsmarkt.

Opgelet: de termijn van een ‘Bijlage 15’ (het tijdelijk verblijfsdocument in afwachting van de beslissing over de aanvraag) wordt in mindering gebracht van de geldigheidsduur van de A-kaart!

Van zodra men tijdens dit zoekjaar een geschikte tewerkstelling vindt of een zelfstandige onderneming opstart, dient men een statuutwijziging aan te vragen naar arbeidsmigrant via de procedure van de gecombineerde vergunning of beroepskaart.

Inwerkingtreding

Vanaf 1 januari 2023 kunnen onderzoekers die hun onderzoek voltooid hebben wel een zoekjaar aanvragen.

 

Bron: Koninklijk besluit van 27/11/2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers, BS 23 december 2022; 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.