Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bedrijfswagens in 2021

By 6 januari 2021januari 29th, 2021No Comments

1. CO²-bijdrage voor het privégebruik van een bedrijfswagen

Sinds 1 januari 2005 betaalt u als werkgever maandelijks een CO²-bijdrage van zodra u aan uw werknemers een firmawagen toekent die zij ook voor niet beroepsdoeleinden mogen gebruiken (vb. woon-werk verplaatsingen, ander privégebruik,..). De CO²-bijdrage is ten laste van de werkgever en staat volledig los van het voordeel van alle aard waarop de werknemer belast wordt. Deze forfaitaire bijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de tussenkomst van de werknemer.

Deze CO²-bijdrage is gebaseerd op het CO²-uitstootgehalte van de bedrijfswagen en het brandstoftype van de wagen in kwestie.

Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de indexeringscoëfficiënt 1,3222.

Berekening CO²-bijdrage

De bijdrage wordt berekend op basis van het CO²-uitstootgehalte en het brandstoftype van het voertuig. Vanaf 1 januari 2021 is de formule voor de berekening van de CO²-bijdrage de volgende:

Aard van het voertuigMaandelijkse bijdrage
Benzinevoertuigen ((Y* × 9 EUR) – 768) × 1,3222) : 12
Dieselvoertuigen ((Y* × 9 EUR) – 600) × 1,3222) : 12
Voertuigen met elektrische aandrijving 20,83 EUR × 1,3222 (27,24 EUR)
Lpg-voertuigen ((Y* × 9 EUR) – 990) × 1,3222) : 12

* Y = CO2- uitstootgehalte in gram per kilometer.

Vanaf 1 januari 2021 mag het bedrag van de CO²-bijdrage in geen geval lager zijn dan 27,54 euro per maand.

Sanctie

Laat u als werkgever na om de CO²-bijdrage aan te geven of doet u een foutieve aangifte om te ontsnappen aan de betaling van de CO²-bijdrage, dan is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het dubbele van de ontweken CO²-bijdragen. Bovenop deze sanctie kunnen ook nog andere strafrechtelijke en burgerrechtelijke sancties opgelegd worden zoals vb. verwijlintresten, forfaitaire vergoedingen,…

2. Voordeel alle aard bedrijfswagen

Indien uw werknemer een bedrijfswagen mag gebruiken voor andere dan beroepsdoeleinden, dan zal de werknemer belast worden op dit voordeel in natura. Sinds 2012 wordt het voordeel alle aard berekend op basis van de catalogusprijs van het voertuig (incl. BTW en opties en exclusief kortingen), de inschrijvingsdatum, het CO²-gehalte en het brandstoftype van het desbetreffende voertuig.

Berekening van het voordeel alle aard

Om het CO2-percentage te bepalen, moet het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken worden met een referentie-CO2-uitstoot. Deze referentie-CO2-uitstoten worden jaarlijks bij KB vastgelegd.

Formule: diesel
(cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-84) x 0,1)] % x 6/7 )

Formule: LPG, gas of benzine
(cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-102) x 0,1)] % x 6/7)

Formule: elektrisch
(cataloguswaarde x 4 % x 6/7)

Begrenzing

Het minimum bedrag van het voordeel alle aard voor 2021 zou 1.370 euro zijn (1.360 euro in 2020) (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Het CO2-basispercentage van 5,5% wordt verhoogd of verlaagd in functie van de CO2-uitstoot van de desbetreffende wagen. Het CO2-percentage bedraagt minimum 4% en maximum 18%.

3. WLTP en NEDC

Voor voertuigen met twee CO2-uitstootgehaltes (WLTP en NEDC), mag tot en met 31.12.2020 met de NEDC-waarde rekening worden gehouden voor de berekening van het voordeel van alle aard en de CO2-bijdrage.

Deze werkwijze was vooropgesteld tot eind 2020 in afwachting van nieuwe wetgeving. Er is echter nog geen nieuwe wetgeving in het vooruitzicht. Zowel de RSZ als de fiscus zullen vanaf 2021 de circulaire van de fiscus volgen voor wat betreft de te gebruiken uitstoot norm.

Vanaf 2021 mogen de autoconstructeurs naast de WLTP-waarde nog een NEDC 2.0-waarde berekenen maar zijn ze dat niet meer verplicht.

Er zullen vanaf 2021 dus voertuigen zijn die

  • Met enkel een NEDC-waarde (‘NEDC 1.0’) op het COC (gelijkvormigheidsattest);
  • Met zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde op het COC (gelijkvormigheidsattest);
  • Met enkel een WLTP-waarde op het COC (gelijkvormigheidsattest).

Volgens de circulaire van de fiscus moet de volgende CO2-waarde gebruikt worden:

  • De NEDC 1.0 CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
  • De WLTP CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
  • De NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP-CO2-waarde (vrije keuze) wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft.

 

Bron: Tussentijdse instructies RSZ 2020/4; nieuwe berekeningsregels en FAQ’s voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, FAQ nr. 41.

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.