Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Begrotingsakkoord – vermindering en uitstel sociale zekerheidsbijdragen 2023 – update

By 31 augustus 2023No Comments

Een van de maatregelen van het federaal begrotingsakkoord is de vermindering en het uitstel van betaling van een gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen gelet op de hoge indexaties op de lonen in 2023.

Vermindering Q1 en Q2 2023

Voor het eerste en tweede kwartaal van 2023 wordt er voor werkgevers (private sector (wet 5/12/1968), de autonome overheidsbedrijven (met inbegrip van HR-Rail) en de publieke zorgsector) voorzien in een vermindering van 7,07% van de globale netto patronale basisbijdrage op voorwaarde dat er geen band is met fiscale paradijzen (hetzij door een participatie in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs, hetzij door betalingen aan een dergelijke onderneming voor een totaalbedrag van minstens 100.000,00 euro).

Indien er sprake is van een band met fiscale paradijzen dan dient dit aangeduid te worden in de DmfA!

Opgelet: Flexi-jobwerknemers en studenten onder solidariteitsbijdragen zijn uitgesloten. 

De 7,07 % bijdragevermindering wordt berekend op de netto globale werkgeversbijdragen. Het gaat om de werkgeversbijdragen berekend op alle looncodes waarop de basiswerkgeversbijdragen worden berekend (looncodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 51, 61, 62, 65 en 66) na het in mindering brengen van de toepasselijke werkgeversbijdrageverminderingen met uitzondering van het forfait sociale maribel.

De toekenning van deze vermindering zal automatisch door de RSZ toegepast worden, behalve indien de voorwaarden niet voldaan zijn. Optioneel kan in de DmfA reeds een berekend bedrag worden ingevuld. De vermindering zal echter steeds nagerekend worden door de RSZ. 

Uitstel Q3 en Q4 2023

Voor het derde en vierde kwartaal van 2023 wordt er voorzien in de mogelijk voor bovenvermelde werkgevers om uitstel van betaling te vragen voor 7,07% van de globale netto patronale basisbijdrage behalve als de voorwaarden niet gerespecteerd zijn. Hiervoor geldt hetzelfde toepassingsgebied en dezelfde berekeningswijze als voor de vermindering in Q1 en Q2 2023. 

De (her)berekening van het uitgesteld bedrag zal uitgevoerd worden door de RSZ.

Het NTB (Netto Te Betalen) voor het kwartaal blijft ongewijzigd.

Het overgedragen bedrag wordt op dusdanige wijze geïsoleerd dat, indien er een herinnering wordt verstuurd over het aangegeven bedrag voor het kwartaal, het te betalen bedrag wordt bepaald door het verschil tussen het NTB, het overgedragen bedrag en de ontvangen betalingen.

Het uitgesteld bedrag zal in 4 gelijke schijven betaald moeten worden bij de 4 kwartalen in 2025. De normale vervaldatums zijn van toepassing;

  • 30/04/2025 
  • 31/07/2025
  • 31/10/2025
  • 31/01/2026

Twee maanden voorafgaand aan elk van de 4 betalingsdata wordt een document opgesteld om de werkgever aan het te betalen bedrag te herinneren.

Dit uitstel wordt niet automatisch toegekend maar moet aangevraagd worden via aanduiding in de DmfA. Opgelet: dit is enkel mogelijk in de originele aangifte! Eventuele wijzigende aangiften zullen hiervoor niet in aanmerking genomen worden. 

 

Bron: Persbericht Eerste Minister van België van 11 oktober 2022; https://news.belgium.be/nl/voorontwerp-van-programmawet-eerste-lezing-0; Kwartaalaanpassingen RSZ 2022/4; programmawet van 26/12/2022, BS 30 december 2022; Instructies RSZ 2023/1. Trimcor RSZ van 25/05/2023. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.