Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bijkomend contingent vrijwillige overuren ook verlengd naar Q3 2021 – vrijstelling rsz

By 30 augustus 2021augustus 31st, 2021No Comments

Ook voor het derde kwartaal 2021 zal het bijkomend contingent van 120 vrijwillige overuren ingezet kunnen worden. Hier geldt eveneens zoals in 2020 dat de bijkomende vrijwillige overuren die reeds gepresteerd zijn in de eerste twee kwartalen in mindering gebracht moeten worden van het bijkomend contingent voor Q3 2021. Aldus gaat het niet over een bijkomend contingent van 120 vrijwillige overuren per kwartaal.

De overige regels blijven van toepassing, m.n.:

  • De overuren mogen enkel gepresteerd worden in de cruciale bedrijven en bij het verrichten van essentiële diensten zoals omschreven in het MB van 28 oktober 2020.

Ook de uitzendsector behoort hieronder als de dienstverlening beperkt is tot de bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten voor wat betreft de uitzendarbeid, en beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen en tot de huishoudens overeenkomstig het protocol, voor wat betreft de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

  • Er is geen inhaalrust en geen overloon verschuldigd voor deze vrijwillige overuren en ze tellen niet mee voor de interne grens.
  • Het is steeds vereist om voorafgaand met elke individuele werknemer een schriftelijk akkoord te sluiten voor max. 6 maanden (hernieuwbaar), evenwel beperkt tot de duurtijd van de maatregel (thans 30 september 2021).
  • De maximale grenzen van 11u/dag en 50u/week moeten gerespecteerd worden.
  • De vrijwillige overuren komen niet in aanmerking voor de BV-vrijstelling voor overuren.

De ministerraad heeft recent een voorstel goedgekeurd om deze overuren gepresteerd in het derde kwartaal 2021 opnieuw uit te sluiten van het loonbegrip in de sociale zekerheid. Het betreffende KB hieromtrent is op 26 augustus in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het KB bevestigt dat de bijkomende vrijwillige overuren ‘corona’ gepresteerd bij werkgevers uit de cruciale sectoren tussen 1 juli en 30 september 2021, vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen. Aangezien de vrijwillige overuren ‘relance’ vanaf 1 juli voor een algemene regeling zorgen, is het KB evenwel achterhaald. 

Ondertussen werd deze regeling ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

 

Relance overuren

Naast de vrijwillige ‘corona’ overuren spreekt het interprofessioneel akkoord ook over vrijwillige ‘relance’ overuren.

De sociale partners willen voorgaande vrijwillige overuren uit de essentiële sectoren uitbreiden naar alle sectoren, tot eind 2022. Het worden dan 120 extra vrijwillige ‘relance’ overuren, onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten als de vrijwillige ‘corona’ overuren. In 2021 zal het, voor bedrijven in essentiële sectoren, uiteraard slechts gaan om het saldo van de al bestaande vrijwillige ‘corona’ overuren.

Dus indien er reeds 120 vrijwillige corona overuren opgebruikt zijn in 2021, en kunnen de werknemers in 2021 geen vrijwillige ‘relance’ overuren meer presteren onder dit gunstig statuut.

De relance overuren zullen evenwel gelden tot eind 2022, dus hoogstwaarschijnlijk zal zoals bij de vrijwillige corona overuren er in 2022 opnieuw een potje van 120 relance overuren beschikbaar zijn.

De officiële wetteksten hieromtrent geraken door de zomerperiode niet tijdig gepubliceerd. De FOD WASO heeft evenwel op haar website meegedeeld dat ze de toepassing van de regeling in elk geval al in de praktijk aanvaardt tot de nodige wettelijke en reglementaire bepalingen goedgekeurd zijn. Voor meer informatie kan u het artikel ‘Toepassing relance-uren in afwachting van wettelijk kader‘ raadplegen.  

 

Bron: KB van 14 augustus 2021 tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 26 augustus 2021; Ministerraad van 11 juni 2021; Wet van 18/07/2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 29 juli 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.