Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Neutralisering uren in het 3e kwartaal 2021 voor het studentencontingent – alle sectoren? – update

By 30 augustus 2021augustus 31st, 2021No Comments

Op de ministerraad van 21/05/2021 werden enkele door de overheid aangekondigde ondersteuningsmaatregelen in tweede lezing goedgekeurd.  Het voorontwerp werd aangepast op basis van het advies van de Raad van State.

Een van deze maatregelen is de neutralisering van de uren die door studenten gepresteerd worden tijdens het 3e kwartaal 2021 voor het studentencontingent voor alle sectoren. Concreet betekent dit dat de uren die door studenten gepresteerd worden in de periode van 01/07/2021 – 30/09/2021 niet meegeteld zouden worden voor het studentencontingent van max. 475 voordelige uren per jaar. De federale regering wil zo de komende maanden studentenjobs stimuleren.

Dit geldt voor alle studenten ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden. Dit wil zeggen dat voor de student die met een studentenovereenkomst kan worden tewerkgesteld, ook indien zijn contingent reeds opgebruikt is in het 1ste of het 2de kwartaal of volledig gereserveerd zou zijn voor voorziene prestaties in het 4de kwartaal, voor al de uren gepresteerd in het 3de kwartaal 2021 toch de solidariteitsbijdrage kan toegepast worden in plaats van de gewone bijdragen.

Dit in tegenstelling tot de huidige neutralisering (2e kwartaal 2021) die beperkt is tot de onderwijssector en de zorgsector.

De gewone aangifteregels voor studenten blijven van toepassing namelijk een tijdige Dimona ‘STU’ en de aangifte van de gepresteerde uren in de DmfA. Een Dimona met aanduiding van uren blijft verplicht, maar ‘reserveren’ om zeker te zijn dat de student nog voldoende uren beschikbaar heeft die in aanmerking komen voor de solidariteitsbijdrage is dus niet nodig voor het 3de kwartaal 2021 aangezien alle in het 3de kwartaal gepresteerde uren door een student in aanmerking komen voor de solidariteitsbijdrage.

De onlineteller waarbij het resterende aantal uren in het contingent kan worden geconsulteerd, zal eerstdaags worden aangepast.

De neutralisering van de gepresteerde uren studentenarbeid voor het derde kwartaal 2021 werd op 29/07/2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Kinderbijslag? 

In het kader van de neutralisering van de studentenuren voor het derde kwartaal 2021 hebben de regionale overheden ook beslist dat deze niet in rekening gebracht worden voor het totaal:

  • 475 uren per jaar (in Vlaanderen en Wallonië),
  • 240 uren per kwartaal (in Brussel), of
  • 175 uren per kwartaal (in de Duitstalige Gemeenschap).

De uren in de de zorg en het onderwijs in het vierde kwartaal 2020, het eerste en tweede kwartaal 2021 tellen ook niet mee voor het totaal.

Fiscaal ten laste van ouders? 

Als de oudersMaximumbedrag netto bestaansmiddelen (inkomsten 2021)
Samen belast worden 3.410 euro (=  7.102,50 euro bruto)
Alleen belast worden en het kind niet als gehandicapt wordt beschouwd 4.920 euro (= 8.990 euro bruto)
Alleen belast worden en het kind als gehandicapt wordt beschouwd 6.240 euro (= 10.640 euro bruto)

De inkomsten als student

  • in het derde kwartaal 2021 (voor alle studenten) en 
  • het vierde kwartaal 2020, het eerste en tweede kwartaal 2021(voor wie werkt in de zorg en het onderwijs)

worden niet meegerekend om te bepalen of de student fiscaal al dan niet ten laste van zijn ouders is.

 

Bron: https://www.premier.be/nl/steunpakket-van-835-miljoen-euro-voor-horeca-en-zwaarst-getroffen-sectoren; https://news.belgium.be/nl/covid-19-tijdelijke-ondersteuningsmaatregelen-tweede-lezing-0; RSZ Instructies 2021/2 – tussentijdse instructies 21/06/2021; Wet van 18/07/2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 29 juli 2021; KB 24 juli 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid, BS 3 augustus 2021. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.