Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Toepassing relance-uren in afwachting van wettelijk kader- Update

By 2 augustus 2021augustus 30th, 2021No Comments

Het begrip ‘relance uren’ hebben we reeds toegelicht in ons artikel ‘Bijkomend contingent vrijwillige overuren ook verlengd naar Q3 2021‘. Door de zomerperiode geraakt het wetsontwerp echter niet tijdig gepubliceerd. De FOD WASO heeft evenwel op haar website meegedeeld dat ze de toepassing van de regeling in elk geval al in de praktijk aanvaardt tot de nodige wettelijke en reglementaire bepalingen goedgekeurd zijn.

Aldus wordt het contingent van vrijwillige overuren met 120 bijkomende vrijwillige overuren, de ‘relance uren’ verlengd en dit voor alle sectoren en dit voor de periode van 01/07/2021 t.e.m. 31/12/2021.

Voor 2022 wordt er opnieuw een bijkomend contigent van 120 uren voor alle sectoren voorzien. 

Opgelet: voor de cruciale bedrijven en essentiële diensten die reeds een beroep konden doen op de 120 extra bijkomende ‘corona’ uren, betreft dit geen dubbelop. De gepresteerde vrijwillige “corona” overuren in 2021 moeten dus in mindering gebracht worden van de relance-uren in 2021. Enkel het (eventuele) saldo is bijgevolg verder beschikbaar tot 31 december 2021.

Er is geen inhaalrust en geen overloon verschuldigd voor deze relance uren en ze tellen niet mee voor de interne grens.

In tegenstelling tot de eerdere communicatie van de FOD WASO heeft de fiscus recent gecommuniceerd dat zolang er geen wetgeving van kracht is, er vanaf 1 juli 2021 toch bedrijfsvoorheffing verschuldigd is op deze ‘relance’ uren. Dit wordt eveneens bevestigd door de RSZ. Deze laatste heeft via zijn administratieve instructies wel laten weten dat er geen sociale bijdragen verschuldigd zijn op deze uren. 

Aldus zijn deze bijkomende ‘relance’ uren wel vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen maar voorlopig nog niet van belastingen.

Het is wel nog steeds vereist om voorafgaand met elke individuele werknemer een schriftelijk akkoord te sluiten voor max. 6 maanden (hernieuwbaar). Het akkoord moet ook specifiek betrekking hebben op het presteren van ‘relance uren’. Deze verplichting geldt evenwel niet wanneer de werknemer zijn akkoord reeds heeft gegeven voor de vrijwillige “corona” overuren in de cruciale sectoren en dit voor de resterende periode van 6 maanden.

Bovendien dienen ook nog steeds de maximale grenzen van 11u/dag en 50u/week gerespecteerd te worden.

De relance-uren, komen evenzeer niet in aanmerking voor de belastingvermindering voor overuren in hoofde van de werknemer en de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in hoofde van de werkgever.

Van zodra het wettelijk kader gepubliceerd is, berichten wij u verder.

 

Bron: Tussentijdse administratieve instructies RSZ, Communicatie Website FOD Financiën, FOD WASO: Toepassing van het sociaal akkoord over relance-uren in afwachting van de wet

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.